VA har tillsammans med forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och VINNOVA anordnat seminarier där forskare inbjuds att möta medier och lära mer om hur journalister arbetar.

mediaforskare
Bild från dialogseminarium om kontakter mellan forskning och media 2013 på Karolinska Institutet i Stockholm.

Seminarierna har inspirerats av ”Introduction to the News Media” som Science Media Centre i London regelbundet inbjuder forskare till.

Efterfrågan i samhället på ny forskningsbaserad kunskap är stor och massmedia är den i särklass främsta kanalen för de flesta människor att ta del av forskning. Därför är det viktigt att journalisterna kan få tag på experter och att forskningsrön uppmärksammas på ett korrekt och begripligt sätt. Det handlar också om att kunna förklara varför forskning behövs.

En viktig del av seminarierna är att förmedla hur lärosätenas kommunikationsavdelningar kan ge stöd och råd inför kontakter med media.

Se seminarierna via vår YouTube-kanal:

Göteborg

Halmstad

Linköping

Karolinska institutet – Stockholm

Lund

Malmö

Stockholm – Stockholms universitet

Umeå

Uppsala


Nu finns också en egen digital handbok med olika avsnitt som är sammanställda av våra erfarenheter:

MÖT MEDIA – samlad kunskap från seminarieserien 2013-2016

 

Senaste om medieseminarier för forskare:


| Vetenskap & Allmänhet

Digital guide om dialog med media

”En tidig julklapp till alla forskare!” så beskriver Anna Maria Fleetwood, Vetenskapsrådet, de fyra avsnitten med lärdomar och tips från seminarieserien Möt media, som nu finns publicerade på VAs webbplats.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

2. Så når du ut i samhällsdebatten

Kort sammanfattning:

För att nå ut med din forskning i samhällsdebatten:

 • Leta upp diskussioner och debatter som förs i media där din egen forskning, eller ditt forskningsområde, kan bidra med nya vinklar eller fördjupad kunskap.
 • Identifiera missuppfattningar som ditt forskningsområde kan vederlägga eller problem som idéer från forskningen kan hjälpa till att lösa.
 • Lär känna debattens olika ståndpunkter, samla argument, var personlig och trovärdig.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

3. Så blir din forskning en nyhet

Kort sammanfattning:

För att intressera journalister och nå ut med din forskning …

 • Vad är grejen? Varför skulle detta intressera en större publik? Har du t.ex. nya slutsatser i en viktig fråga? Något som kullkastar tidigare resultat eller antaganden? Resultat eller forskningsfrågor som berör många? Lyft fram vad det är med din forskning som berör och intresserar!
 • Var på plats när journalisterna ringer.
 • Öva i förväg på att uttrycka dig kort och enkelt.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

4. Att tänka på när media hör av sig

Kort sammanfattning:

 • Forskare vill helst hålla sig inom sina ämnesområden.
 • Journalister vill gärna att forskare ska kommentera sådant som ligger utanför deras omedelbara expertis.
 • Förbered dig noga, så kan du som forskare lättare behålla integriteten i mötet med journalister.
 • Tänk över framträdandet och vad du vill ha sagt i förväg.
 • Lär dig förenkla din forskning.
 • Känner du dig osäker? Ta stöd av lärosätets kommunikatörer.
 • Våga misslyckas.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Forskare, våga kontakta media!

Var kort och koncis, ta själv kontakt med media och jobba på att skapa goda relationer med journalister. Det var några av råden som riktades till forskarna som deltog i medieseminariet vid Stockholms universitet den 1 december 2015.

Läs vidare