Hur ska forskningen kunna komma till nytta om den inte kommuniceras? Att kunna förklara sin forskning på ett begripligt sätt blir allt mer betydelsefullt. I ett medielandskap som ändras i allt snabbare takt ställs forskningskommunikationen inför nya utmaningar.

FFF

I samband med Vetenskapsfestivalen skapas sedan 2013 en mötesplats och ett nätverk öppet för alla slags aktörer inom området forskningskommunikation.

Forum för Forskningskommunikation arrangeras av Vetenskapsfestivalen i samarbete med Forskningsråden Forte, Vetenskapsrådet och VINNOVA samt KK-stiftelsen, Mistra, Riksbankens jubileumsfond, Stiftelsen för strategisk forskning och Vetenskap & Allmänhet.

ny_platta_fff5

Senaste om Forum för forskningskommunikation:


| Vetenskap & Allmänhet

Möte mellan forskningskommunikatörer under Vetenskapsfestivalen

Att kunna förklara sin forskning på ett begripligt sätt är nödvändigt både för den enskilda forskaren och för lärosäten, forskande företag och myndigheter. För att ge inspiration och hjälp på vägen anordnades Forum för forskningskommunikation den 24 april i Göteborg.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Nytt forum för forskningskommunikation

Hur ska forskningen kunna komma till nytta om den inte kommuniceras? Att kunna förklara sin forskning på ett begripligt sätt blir allt mer betydelsefullt. I ett medielandskap som ändras i allt snabbare takt ställs forskningskommunikationen inför nya utmaningar. Därför anordnas Forum för Forskningskommunikation den 24 april i Göteborg.

Läs vidare