Ett Science Café är en mötesplats för alla som är nyfikna på forskning. Över en fika diskuterar allmänheten och forskare tillsammans en aktuell fråga eller nya rön som berör. Vetenskapscaféer anordnas i många länder världen över.

Foto: Lena Söderström/VA
Science Café under Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2015. Foto: Lena Söderström/VA

Grundtanken är att det är deltagarnas frågor och synpunkter som styr samtalet. Den medverkande forskaren eller forskarna gör en mycket kort inledning och sedan lämnas ordet fritt. Samtalsledaren fördelar ordet och ser till att alla som vill får möjlighet att delta.

I Sverige arbetar VA för att sprida idén och stödja organisationer som vill anordna egna cafésamtal. Bland annat finns här tips, råd för science café-arrangörer under Arrangera ett science café!

• Vad är ett Science Café – Bakgrund

• Arrangera ett Science Café

 

Frågor och synpunkter? Kontakta:

Lotta Tomasson, kommunikationsstrateg.

 

Senaste om Science Caféer:


| Vetenskap & Allmänhet

Cafésamtal: Skilda sociala kulturer i partierna

Att våra riksdagspartier står för olika politiska åsikter är det ingen tvekan om. Men att olika partitillhörigheter också innebär skilda sociala kulturer, kanske inte är lika uppenbart. Det var många nyfikna politiker och tjänstemän på plats när Vetenskap & Allmänhet och Samverkansgruppen i riksdagen bjöd in statsvetaren Katarina Barrling till ett vetenskapscafé i riksdagscaféet i Stockholm den 16 oktober.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Fullsatt science café om livsstil och matvanor

Hur mycket behöver man röra på sig för att det ska ge effekt? Är det bra eller dåligt med light-drycker? Varför ger olika läkare olika råd om kost? Dessa frågor och mycket mer diskuterades på Riksdagens första vetenskapscafé den 24 april med VA som medarrangör.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Hur anordnas ett vetenskapscafé på bästa sätt?

Hur anordnas ett vetenskapscafé på allra bästa sätt? Det diskuterade ett 30-tal personer från hela landet under en intensiv workshop på Tekniska museet i Stockholm, anordnad av Vetenskap & Allmänhet, VA, den 8 februari.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Fika med forskare

På ett science café är alla välkomna att diskutera en aktuell fråga eller nya rön med forskare. Vetenskapscaféer och -pubar anordnas i ett tjugotal länder världen över. Nu vill Vetenskap & Allmänhet och British Council tillsammans sprida konceptet och hjälpa den som vill starta science cafés i Sverige.

Läs vidare