VA vill åstadkomma samtal i nya former kring olika forskningsanknutna teman som engagerar människor. Grundtanken är att dialogen bör styras av folks intressen, frågor och oro, snarare än att utgå från vad forskarna vill föra ut.

ScienceCAfeFFST
Forskardialog på ForskarFredag i Stockholm/GIH 2013.

Ämnen

Samtalsämnena bör beröra människors vardag eller på annat sätt kännas engagerande för en bred allmänhet. Undvik övergripande teman av typen Nanoteknikens risker utan formulera hellre frågor som t.ex.:
– Vad styr hur vi väljer partner?
– Varför blir få lyckligare av att bli rika?
– Kan nanopartiklar i hudkräm vara farliga?

Val av forskare

Forskaren måste vara lyhörd och intresserad av deltagarnas frågor och tankar. Lika viktigt som att behärska ämnet är att forskaren kan tala på ett lättfattligt och intresseväckande sätt.

Samtalsledare

För att underlätta dialog behövs en samtalsledare som kan strukturera samtalet, uppmuntra till inlägg och vid behov ställa frågor, förtydliga och runda av.

Dialog

Syftet är att åstadkomma en dialog, inte ett föredrag följt av en frågestund. Därför är det viktigt att klargöra förutsättningarna direkt vid starten. Oftast är det bra att forskaren inleder med några minuters berättande, gärna också med någon fråga till publiken, konkreta exempel eller provokativa påståenden. Deltagarna inbjuds sedan att aktivt delta i samtalet.

Tid

En forskardialog bör inte pågå så länge så att ämnet känns uttömt. Idealiskt avslutas samtalet en stund efter att dialogen nått klimax.

 

Projekt rörande forskardialoger:

• ComScience – EU-projekt med syfte att prova nya former för samtal om forskning

• Science Café – Över en fika diskuterar allmänheten och forskare tillsammans en aktuell fråga eller nya rön som berör.

 

 

Senaste publikationerna rörande forskardialoger:


| Vetenskap & Allmänhet

Hur anordnas ett vetenskapscafé på bästa sätt?

Hur anordnas ett vetenskapscafé på allra bästa sätt? Det diskuterade ett 30-tal personer från hela landet under en intensiv workshop på Tekniska museet i Stockholm, anordnad av Vetenskap & Allmänhet, VA, den 8 februari.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Fika med forskare

På ett science café är alla välkomna att diskutera en aktuell fråga eller nya rön med forskare. Vetenskapscaféer och -pubar anordnas i ett tjugotal länder världen över. Nu vill Vetenskap & Allmänhet och British Council tillsammans sprida konceptet och hjälpa den som vill starta science cafés i Sverige.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Livsmedel, genetik och genteknik

Konferensrapport

Livsmedel, genetik och genteknik var temat för en populär- och tvärvetenskaplig konferens i Riksdagshuset den 28 september 2005.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Erlanderseminarium den 14 juni 2004 i Ransäter, Värmland

Dokumentation av: Karin Hermansson

En dialog mellan forskare och allmänhet är nödvändig; det är de flesta överens om. Kompetensbehovet i samhället ökar och det finns vetenskap i nästan allt. Därför behövs fler högre utbildade, mer kunskap och fördjupad forskning. För detta krävs i sin tur både fler studenter som väljer högre utbildning och mer pengar till forskningen.

Läs vidare