VA vill åstadkomma samtal i nya former kring olika forskningsanknutna teman som engagerar människor. Grundtanken är att dialogen bör styras av folks intressen, frågor och oro, snarare än att utgå från vad forskarna vill föra ut.

ScienceCAfeFFST
Forskardialog på ForskarFredag i Stockholm/GIH 2013.

Ämnen

Samtalsämnena bör beröra människors vardag eller på annat sätt kännas engagerande för en bred allmänhet. Undvik övergripande teman av typen Nanoteknikens risker utan formulera hellre frågor som t.ex.:
– Vad styr hur vi väljer partner?
– Varför blir få lyckligare av att bli rika?
– Kan nanopartiklar i hudkräm vara farliga?

Val av forskare

Forskaren måste vara lyhörd och intresserad av deltagarnas frågor och tankar. Lika viktigt som att behärska ämnet är att forskaren kan tala på ett lättfattligt och intresseväckande sätt.

Samtalsledare

För att underlätta dialog behövs en samtalsledare som kan strukturera samtalet, uppmuntra till inlägg och vid behov ställa frågor, förtydliga och runda av.

Dialog

Syftet är att åstadkomma en dialog, inte ett föredrag följt av en frågestund. Därför är det viktigt att klargöra förutsättningarna direkt vid starten. Oftast är det bra att forskaren inleder med några minuters berättande, gärna också med någon fråga till publiken, konkreta exempel eller provokativa påståenden. Deltagarna inbjuds sedan att aktivt delta i samtalet.

Tid

En forskardialog bör inte pågå så länge så att ämnet känns uttömt. Idealiskt avslutas samtalet en stund efter att dialogen nått klimax.

 

Projekt rörande forskardialoger:

• ComScience – EU-projekt med syfte att prova nya former för samtal om forskning

• Science Café – Över en fika diskuterar allmänheten och forskare tillsammans en aktuell fråga eller nya rön som berör.

 

 

Senaste publikationerna rörande forskardialoger:


| Vetenskap & Allmänhet

Vårtecken blev vetenskap i höstförsöket

– Jag har hållit på med medborgarforskning i många år. Man skulle inte kunna samla in så mycket data från så många platser på samma gång på något annat sätt än just genom massexperimentet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Cafésamtal: Skilda sociala kulturer i partierna

Att våra riksdagspartier står för olika politiska åsikter är det ingen tvekan om. Men att olika partitillhörigheter också innebär skilda sociala kulturer, kanske inte är lika uppenbart. Det var många nyfikna politiker och tjänstemän på plats när Vetenskap & Allmänhet och Samverkansgruppen i riksdagen bjöd in statsvetaren Katarina Barrling till ett vetenskapscafé i riksdagscaféet i Stockholm den 16 oktober.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Fullsatt science café om livsstil och matvanor

Hur mycket behöver man röra på sig för att det ska ge effekt? Är det bra eller dåligt med light-drycker? Varför ger olika läkare olika råd om kost? Dessa frågor och mycket mer diskuterades på Riksdagens första vetenskapscafé den 24 april med VA som medarrangör.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

An in-depth day on diabetes

In one of the world’s smallest countries, the island Nauru in the Southern Pacific, half the population suffers from diabetes. The Nauruans are the fattest people in the world. Cause? The high standard of living enjoyed as a result of the country’s wealth. This wealth was created through selling the country’s indigenous and highly-demanded natural resource – a natural fertiliser originating from the many guano producing birds stopping by.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Lively discussion between the public and GMO researchers in Uppsala

Is it safe to eat genetically modified food? Does genetically modified food taste differently from ordinary food? Does wild and genetically modified salmon differ in appearance? These were a few questions discussed at a dialogue event on 7 December, organised by VA and Uppsala University.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Elever i Malmö mötte världsledande diabetesforskare

Varför får fler diabetes nu än förr? Är sötningsmedel bättre än socker? Det var några av frågorna som diskuterades den 24 november, då VA i samarbete med Forskningsnätet Skåne anordnade ett möte i Malmö mellan diabetesforskare och elever.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Asthma tests and research discussions attracted the public

How do I prevent my kids and myself from developing asthma? Is it something genetic? How can researchers and patients work together in order to find better treatments? These were a few questions discussed at a dialogue event on 19th October, organised by VA, the Karolinska Institutet and the Swedish Asthma and Allergy Association.

Läs vidare