Hur fungerar genetisk modifiering, genetiskt modifierade organismer (GMO), och hur kan t.ex. växtbioteknik påverka vår vardag? Det anordnades en kväll i Uppsala om detta där det gick att ta del av de senaste forskningsrönen, diskutera samt lära mer om GMO Det blev filmvisning, samtal med forskare och ett litet praktiskt experiment.

Medverkande var följande forskare från Uppsala universitet och SLU:

  • Mats G. Hansson, professor i biomedicinsk etik, föreståndare för forsknings- & bioetik, Uppsala universitet
  • Jens Sundström, forskare vid institutionen för växtbiologi och skogsbruk, SLU
  • Fredrik Sundström, forskarassistent vid institutionen för ekologi och genetik; Zooekologi, Uppsala universitet

Alla som var intresserade att lära sig mer om GMO var varmt välkomna.

Referat finns att läsa här.

Mötet arrangerades av Vetenskap & Allmänhet och Uppsala universitet. Det ingick i EU-projektet ComScience där nya former för att samtala om forskningsfrågor utvecklas.