VA vill öka kunskapen om ungas syn på vetenskap och kunskap, samt om hur de utvecklar sina attityder och åsikter om forskning och forskare. Vi – och många med oss – är övertygade om att dialog är en grundbult i vårt demokratiska samhälle, och en nödvändighet för att forskning ska leda till lösningar på de utmaningar som samhället står inför och nästa generation är där en viktig målgrupp.


FORSKARFREDAG

Den sista fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. I hela Europa anordnas aktiviteter som visar hur roligt forskning är och att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb. I Sverige har ForskarFredag arrangerats sedan 2006 och samordnas av Vetenskap & Allmänhet tillsammans med Vinnova och Vetenskapsrådet. Målgruppen är allmänheten men med särskilt fokus på barn och ungdomar.

MASSEXPERIMENT

Varje år sedan 2009 har tusentals svenska elever i alla åldrar hjälpt forskare med riktig forskning i ForskarFredags massexperiment. Massexperimenten skapar värdefulla kontakter mellan forskare och skolan, ger elever insikt i vetenskaplig metod och bidrar till förståelse för hur forskning fungerar. Detta projekt är ett exempel på medborgarforskning, eller citizen science där forskare och icke-forskare tar fram ny kunskap tillsammans.

 

Utvalda inlägg:


| Vetenskap & Allmänhet

Hela Sverige mäter ljusföroreningar i Stjärnförsöket

Kan en enkel hushållsrulle fungera lika bra för att kartlägga ljusföroreningar som toppmoderna satelliter? Nu startar ForskarFredags massexperiment Stjärnförsöket där över 11 000 elever går ut och räknar stjärnor för att uppmärksamma ett växande miljöproblem.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Svårt för unga att identifiera falska nyheter

Många svenska ungdomar har svårt att identifiera falska eller partiska nyheter från nätet. Det visar en ny studie från projektet Nyhetsvärderaren. De ungdomar som själva ansåg sig vara duktiga på att hitta information online var de som presterade sämst i undersökningen.

Läs vidare