ForskarFredag

I hela Europa anordnas aktiviteter den sista fredagen i september som visar hur kul forskning är och att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb.

Läs mer

RRI Tools

EU-projektet RRI Tools har som syfte att främja ansvarsfull forskning och innovation för och med samhället.

Läs mer

Forskar Grand Prix

I Forskar Grand Prix tävlar forskare om vem som gör den bästa presentationen av sin forskning på mycket kort tid.

Läs mer

VA-barometern

VA-barometern är en återkommande mätning av den svenska allmänhetens syn på vetenskap, forskning och forskare.

Läs mer

Påverkan & utveckling

Faktaresistens botas med vetenskaplig förståelse

Nedanstående debattinlägg var publicerat i Tidningen Curie den 15 mars 2017: Den faktaresistens vi ser idag är bara toppen på ett isberg, varnar Svenska nationalkommittén för biologi vid Kungl. Vetenskapsakademien. Här lyfter de behovet av en samordnad svensk strategi mot desinformation så att vi är bättre förberedda för en kollision med isberget.

Läs vidare


Läs om våra påverkans- & utvecklingsprojekt

Opinionsmätningar

Svagt hum om humaniora – VA-barometer-seminariet 2016

Macchiarini-affären har försvagat förtroendet för medicinsk forskning. Svenskar är generellt intresserade av forskning, men saknar uppfattning om flera forskningsområden – särskilt humaniora. Det är några av resultaten i årets VA-barometer, som diskuterades vid ett seminarium den 15 december.

Läs vidare


Läs om våra årliga opinionsmätningar

Studier

Collaborations with researchers reap benefits for Swedish...

Pupils who have a greater understanding of science and the ability to think like a scientist. This is the result when schools themselves get to invite researchers to assist pupils in the classroom, according to a recent evaluation of the Swedish project School Meets Science.

Läs vidare


Läs om våra studier

Dialogaktiviteter


Läs om våra dialogaktivitetsprojekt

 

VA-projekt: