ForskarFredag

I hela Europa anordnas aktiviteter för allmänheten den sista helgen i september varje år som visar hur spännande forskning är och att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb.

Läs mer

Våra EU-projekt

VA är partner i flera EU-projekt som finansieras av Horisont 2020. Sammantaget samarbetar vi med 63 organisationer i 22 länder.

Läs mer

Forskar Grand Prix

I Forskar Grand Prix tävlar forskare om vem som gör den bästa presentationen av sin forskning på mycket kort tid.

Läs mer

VA-barometern

VA-barometern är en återkommande mätning av den svenska allmänhetens syn på vetenskap, forskning och forskare.

Läs mer

Påverkan & utveckling

Go to Italy with SciShops pitch challenge!

Organisations conducting community-based participatory research are invited to participate in the SciShops pitch challenge. To participate, you need to present the research you are doing together with your local community in a three-minute video. We are looking for originality, creativity, enthusiasm and societal impact!

Läs vidare


Läs om våra påverkans- & utvecklingsprojekt

Studier

Jag vill men hinner inte – dialog om forskares syn på...

Forskare i Sverige är positiva till att kommunicera med omvärlden, men möter en hel del svårigheter i det arbetet. Det visar en enkätundersökning med 3 700 forskare, som presenterades och diskuterades vid ett välbesökt dialogseminarium den 25 september i Stockholm. Doktorandutbildningar i kommunikation och närmare samarbete mellan forskare och kommunikatörer var några förslag till lösningar vid seminariet.

Läs vidare


Läs om våra studier

Dialogaktiviteter


Läs om våra dialogaktivitetsprojekt

 Kalendarium


 

VA-projekt: