Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening som bildades i januari 2002. VA vill främja dialog och öppenhet mellan forskare och allmänhet – särskilt unga.

Presskontakt

Kontakta Lena Söderström, projektledare och pressansvarig.

Pressmaterial

VAs logotyper i eps-format.

VAs logotyper i png-format.

VA-logotyp-centrerad

VA-logotyp-liggande

VAs engelska logotyper i eps-format.

VAs engelska logotyper i png-format.

Pressbilder

Pressbilder på VAs medarbetare finns HÄR.

Pressbilder för ForskarFredag finns HÄR.

Pressbilder för Forskar Grand Prix finns HÄR.

Press Releases in English

Pressmeddelanden:


| Vetenskap & Allmänhet

Fortsatt försvagat förtroende för forskning

Pressmeddelande 070619

Knappt hälften av svenskarna har förtroende för forskare. Andelen har minskat påtagligt de senaste två åren. Samtidigt har förtroendet för forskning och stödet för satsning på spets-forskning sjunkit. Det visar en ny undersökning som Vetenskap & Allmänhet låtit göra och som offentliggörs på tisdagen.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Astrologi vetenskap enligt var fjärde svensk

Pressmeddelande Stockholm den 8 november 2006

Nästan var fjärde svensk, 23 procent, menar att astrologi är vetenskapligt. 14 procent anser att intelligent design är ett vetenskapligt ämne. Samtidigt avfärdar mer än hälften områdena som ovetenskapliga. Det visar en ny opinionsundersökning som Vetenskap & Allmänhet, VA, låtit göra.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Sveriges bredaste vetenskapsfest närmar sig!

Pressmeddelande Stockholm den 4 september 2006

Experimentera, upptäck, utforska, testa, upplev, spela, fika med forskare… Den 22 september kan man prova på forskning och möta hundratals forskare ute på stan. ForskarFredag utbryter i nio svenska städer – och på många orter runt om i Europa.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Politiker använder inte viktig forskning

Pressmeddelande Stockholm den 4 juli 2006

Två av tre politiker söker information om forskningsresultat för att underbygga politiska beslut. Framför allt använder de rön från humaniora och samhällsvetenskap. Samtidigt anser politikerna att medicinsk forskning har störst betydelse för samhällsutvecklingen. Det visar en ny studie från Vetenskap & Allmänhet, VA.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Förtroendet för forskare sjunker

Pressmeddelande 060620

Andelen svenskar med mycket eller ganska högt förtroende för forskare minskar. På bara ett år har förtroendet sjunkit från 66 till 46 procent. Det visar en opinionsundersökningsom Vetenskap & Allmänhet, VA, låtit genomföra.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Journalister litar på forskare

Pressmeddelande 051110

Nio av tio journalister har stort förtroende för forskare. De träffar ofta forskare och har mest positiva erfarenheter av kontakterna. Men många journalister vill att det ska bli lättare att nå forskare och få begriplig information om forskning. Det visar en ny undersökning från Vetenskap & Allmänhet, VA.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Svenskarna trötta på larmrapporter

Pressmeddelande 051031

Forskningsresultat ska bekräftas av andra undersökningar innan de presenteras för allmänheten. Det menar mer än åtta av tio svenskar. Två av tre anser att det är alltför många larmrapporter i media. Det visar en ny opinionsundersökning som Vetenskap & Allmänhet, VA, låtit göra.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Företagsamma elever – på fritiden!

Pressmeddelande 051004

Intresset för entreprenörskap har ökat i skolan. Lärarna tycker att företagsamhet är viktigt. Men samtidigt säger de sig sakna tid och resurser för att jobba med området. Det visar en ny studie som Vetenskap & Allmänhet, VA, genomfört tillsammans med Nutek. Studien presenteras på ett seminarium i Stockholm den 4 oktober.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Vetenskapsfest för unga – vulkanutbrott i City

Pressmeddelande Stockholm den 19 september 2005

Upplev ett vulkanutbrott, utforska din hjärna och uthärda smärta på spikmattan. Det är några av utmaningarna som vetenskapsfesten Utbrott lockar med fredagen den 23 september. På ungdomsstället Lava i Stockholm erbjuder Vetenskap & Allmänhet ett fyrtiotal programpunkter, alla gratis.

Läs vidare