Vetenskap & Allmänhet – och många med oss – är övertygade om att dialog är en grundbult i vårt demokratiska samhälle, och en nödvändighet för att forskning ska leda till lösningar på de utmaningar som samhället står inför.

Samtal med Thomas Strand riksdagsledamot (S), Fredrik Christensson riksdagsledamot (C) och Anna Starbrink landstingsråd (L)  om den viktigaste valfrågan: Hur vet du det? Seminarium under Järvaveckan 2018 Foto: VA/Lena Söderström.

Vi vill även förstärka samverkansuppgiftens alla dimensioner, såväl demokratiska och kulturella som avseende samhällsnytta och bildning.

Läs våra:

• Skrivelser och remissvar

• Debattartiklar

 

Aktuella projekt:

• ARCS – ett svenskt samarbetsprojekt som ska skapa en nationell portal för medborgarforskning.

Bloom – EU-projekt som ska skapa regionala nätverk för att öka allmänhetens intresse och kunskap om bioekonomi

• EU-Citizen.Science – för medborgarforskning i Europa

• Falling Walls Engage Hub Sweden –  den nordeuropeiska noden i ett internationellt nätverk för forskningskommunikation och forskningssamverkan.

• Nyhetsvärderaren – Forskare, lärare och elever utvecklar tillsammans ett verktyg för undervisning i källkritik.

ORION Open science  EU-projekt som ska göra forskning inom life science och biomedicin mer inkluderande för samhället.

• RETHINK EU-projekt för forskningskommunikation i framtiden.

• Samverkan – vi jobbar för att samverkan ska vara meriterande för forskare och vara en viktig del av en forskares arbete.

• Super MoRRIEU-projekt som ska utveckla och förbättra metoder för att mäta aktiviteter inom RRI (ansvarsfull forskning och innovation).

• TechEthos  kommer att belysa de etiska aspekterna inom teknisk innovation och, i synnerhet, framväxande teknik.

YouCountEU-projekt som ska utveckla och testa olika sätt att öka ungdomars delaktighet i samhället.

• Öppen vetenskap – workshops

 

Avslutade projekt:

• March for Science Sverige – Hur vet du det? – manifestationer och kampanjer för att stå upp för vetenskapen

• RRI Tools (Responsible research and innovation) – EU-projekt som skapat en verktygslåda för ansvarsfull forskning och innovation

• SciShops  EU-projekt där ett europeiskt nätverk för Science shops skapas

• Smedpack – en paketlösning för läkemedelskonsumenternas säkerhet

• SwafS (Science with and for Society) – nationell påverkansplattform för att påverka Horisont 2020

 

Läs det senaste inom detta område:


| Helen Garrison

VA appointed chair of EC’s Advisory Group on SwafS

VA’s Director of Research, Maria Lindholm, has been elected Chair of the European Commission’s Advisory Group for the Science with and for Society programme, SwafS in 2016-17. The EC’s Advisory Groups represent a broad constituency of stakeholders and are consultative entities with the task of giving strategic and consolidated advice to the Commission services during the preparation of the Horizon 2020 work programmes.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA EU-lobbar för forskningsdialog

Vetenskap & Allmänhet, VA, kommer att samordna en påverkansplattform för att öka det svenska deltagandet i Science with and for Society (SwafS), en del av EU:s forskningsprogram Horisont 2020.

Läs vidare

| Cissi Askwall

Kommunicerad forskning räddar liv

Krönika i webbtidningen Curie 18/11-15

Cissi Askwall, generalsekreterare på Vetenskap och allmänhet, om vitsen med att tävla i forskningskommunikation – och kunna presentera sin forskning på fyra minuter.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Get inspired: responsible, research and innovation in practice

An eco simulation game for children, a municipal project developing a food policy for the city of Milan, a British company promoting the employment of people with autism and a French programme tackling water challenges in the Acquitaine region. What do they all have in common? They are all examples of responsible research and innovation in practice.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Svenska exempel på RRI inspirerar Europa

Vad har ett spel för barn om hållbar utveckling, ett projekt för matpolicy i Milano, ett brittiskt företag som uppmuntrar anställning av människor med autism, och ett franskt program för att möta vattenutmaningar, gemensamt? Jo, de är alla exempel på hur man kan åstadkomma ansvarsfull forskning och innovation, RRI.

Läs vidare

| Helen Garrison

A chance to create better innovations and new markets − results of a European RRI stakeholders’ consultation

The European project “RRI Tools” has been set up in order to empower all actors to contribute their share to a Responsible Research and Innovation (RRI), built with and for society. Significant opportunities for businesses and scientists could come from Responsible Research and Innovation, according to the findings of a series of 27 workshops organised by “RRI Tools” in 24 countries, gathering a total of 411 participants from 5 stakeholder groups – researchers, business and industry, policy-makers, civil society organisations, and education community.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Lärosätena – nyckeln till kunskapssamhället

Kapitel i SUHFs jubileumsskrift 2015 – 20 år i högskolans tjänst

Nyttan eller användbarheten av enskilda forskningsresultat kan förstås alltid diskuteras, men det är odiskutabelt att lärosätena ger samhällsnytta.

Läs vidare