GENDERACTIONplus är ett nystartat EU-projekt som syftar till att främja jämställdhet inom det europeiska forskningsområdet genom kompetensutveckling, policyutbyte, samordning samt strategisk policyrådgivning. Vetenskap & Allmänhet är en av 26 partners, och ansvarar för att utveckla samverkan med civilsamhälle, medborgare och intressenter under detta treåriga projekt som löper från juni 2022 – juni 2026.

Medlemmar i Genderactionplusprojektet vid kick-off möte i Prag den 8-10 juni 2022. Foto: Milan Trieu, 2022

GENDERACTIONplus-projektet är en vidareutveckling av Horisont 2020-projektet GENDERACTION som genomfördes 2017 till 2021. Det övergripande målet för GENDERACTIONplus är att stödja jämställdhetspolitikens samordning och integration i det nya europeiska forskningsområdet (European Research Area, ERA). Detta ska uppnås genom följande strategi: 

  1. Skapa två samordningsnätverk (Communities of Practice, CoPs) genom att främja kunskap, ömsesidigt lärande och utbyte. Det ena bestående av representanter för nationella myndigheter och det andra av representanter för forskningsfinansierande organisationer som ansvarar för jämställdhet inom forskning och innovation.
  2. Öka hållbarheten och acceptansen av ERA:s policylösningar genom att engagera ett brett spektrum av intressenter inklusive representanter för civilsamhället och medborgare.
  3. Minska de befintliga geografiska ojämlikheter som finns i EU genom att utveckla särskilda åtgärder riktade mot de mindre erfarna/mindre engagerade länderna, via kompetensutveckling och efterfrågade åtgärder från den europeiska arbetsgruppen för jämställdhet.
  4. Öka medvetenheten om och användandet av jämställdhetspolitiska lösningar inom det europeiska forskningsområdet genom spridning och kommunikation samt nationella och institutionella åtgärdsplaner.

Projektet fokuserar på fem tematiska områden:

  1. intersektionalitet och inkludering
  2. könsrelaterat våld
  3. genusdimensionen i forskning och innovation
  4. övervakning av jämställdhetsåtgärder på medlemsstatsnivå i det nya ERA, inklusive utveckling av en övervakningsmekanism och indikatorer
  5. utveckling av ett system för att övervaka och utvärdera genomförandet och effekterna av jämställdhetsplaner (Gender Equality Plans, GEP) som det huvudsakliga instrumentet för att främja inkluderande institutionella förändringar i det nya ERA.

VA ansvarar för att utforma intern kompetensutveckling för samverkan samt att stödja samordningsnätverken (CoPs) i dessa frågor. I arbetet ingår också att genomföra samverkansaktiviteter med intressenter, civilsamhället och medborgare under hela projektperioden. Dessa aktiviteter kommer att utformas kring varje tematiskt område och genomföras tillsammans med relevanta målgrupper på både EU- och nationell nivå. Målet är att informera policyutvecklingen inom ERA samt att öka medvetenheten om jämställdhetsfrågor hos målgrupperna. 

Två andra svenska organisationer deltar också i projektet; Vinnova som ansvarar för samordningsnätverket för finansiärer och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet som leder arbetet med könsbaserat våld och sexuella trakasserier.

GENDERACTIONplus-projektet är en vidareutveckling av Horisont 2020-projektet GENDERACTION  (2017-2021), arbetet i den ständiga arbetsgruppen för jämställdhet inom forskning och innovation (Standing Working Group on Gender in Research and Innovation, SWG GRI) samt arbetet i samordningsnätverket FORGEN Community of Practice of RFOs inom EU-projektet ACTonGender (2018- 2021). 

Projektpartners:

Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Tjeckien (koordinator)
Bulgarian National Science Fund, Bulgarien
University of Southern Denmark, Danmark
Estonian Research Council, Estland
Higher Education Authority, Irland
Regional Foundation for Biomedical Research, Italien
Ministry of Innovation, Science & Technology, Israel
Research Council Lithuania, Litauen
Vilnius University Šiauliai Academy, Litauen
Kilden at the Research Council of Norway, Norge
Ministry of Education and Research, Norge
National Information Processing Institute, Polen
The Foundation for Science and Technology, Portugal
The Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Fund (UEFISCDI), Rumänien
Matej Bel University, Slovakien
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Spanien 
Nationella sekretariatet för genusforskning, Sverige
Vinnova, Sverige
Vetenskap & Allmänhet, Sverige
The Technology Agency of the Czech Republic, Tjeckien
The German Aerospace Centre, Tyskland
The Scientific and Technological Research Council of Turkey, Turkiet
Institute for Advanced Studies, Österrike
Federal Ministry of Education, Science and Research of Austria, Österrike
Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH, Österrike

Projektet har också 14 associerade projektpartners.

Mer information

Läs mer om projektet på Genderactions webbplats eller ta kontakt med Maria Hagardt och Helen Garrison på VA om du vill veta mer.

GENDERACTIONplus projektet finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa GA No. 101058093.

Läs det senaste om projektet:


| Vetenskap & Allmänhet

Europe-wide call to end gender-based violence in academia

Institutions and individuals across Europe are being invited to sign a Call for Action to end gender-based violence in academia. It includes specific recommendations for research performing organisation and their leaders; research funding organisations; EU Member States; and the European Commission, and highlights the need for institutional change, particularly addressing organisational culture, and ensuring the prevention, early detection, and effective handling of cases.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Consultation to identify needs on tackling gender-based violence in academia

The EU-funded GENDERACTIONplus project held its first stakeholder engagement event on 21 September 2022 to discuss ways of tackling gender-based violence in academia. Representatives of student and early-career researcher associations from across Europe shared their views and needs during the online workshop. VA (Public & Science) led the organisation of the workshop.

Läs vidare