Läs artiklar om Vetenskap & Allmänhets verksamhet och annat som har med forskningskommunikation att göra.

HÄR kan du läsa, ladda ned och prenumerera/avprenumerera på alla VAs nyhetsbrev.

Senaste nyheterna:


| Vetenskap & Allmänhet

Vetenskapsfest lockade tusentals

Upplev en vulkan, utforska din hjärna och uthärda smärta på spikmattan. Det var några av utmaningarna som lockade 3 000 nyfikna till vetenskapsfesten Utbrott i Stockholm.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Lärare behöver lära mer om genteknik

Det brister i fortbildningen av lärare i genteknik. Kunskapsutvecklingen går oerhört fort inom området och behovet av utbildning är stort. Det framkom vid en hearing i Riksdagen.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

”Vild med viden”

”Det gælder om at blive vild med viden!” Det är budskapet från den danska arbetsgruppen kring forskningskommunikation för barn och ungdomar. Gruppen föreslår bland annat att en rikstäckande webbportal för forskning inrättas, www.forskning.dk, med en särskild ingång för barn och ungdomar.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Vetenskapen bryter sig ut

Upplev ett vulkanutbrott, tillverka egna badbomber och krossa ett betongblock på spikmattefakirens bröst. Fredagen den 23 september smäller det på ungdomsstället Lava i Stockholm. Vetenskapsfesten Utbrott genomförs av Vetenskap & Allmänhet i samarbete med 19 organisationer.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Journalisters syn på forskare

VA studerar i år hur journalister ser på vetenskap och vilka erfarenheter de har av forskare. En bred intervjuundersökning och en analys av det vetenskapliga innehållet i ett urval tidningar och tidskrifter görs.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Nyttig forskning mest angelägen

Ju högre utbildning och ju mer kunskap, desto större förtroende för forskning. Personer med högt förtroende vill också satsa mest på spetsforskning. Det visar en omfattande opinionsundersökning som VA låtit genomföra i samarbete med 2004/2005 års SOM-undersökning vid Göteborgs universitet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Européer vill satsa mer på forskning

Sju av tio européer menar att gemensam forskning på EU-nivå blir allt viktigare. Sex av tio anser att EU borde satsa mer pengar på forskning. Det visar två nya Eurobarometrar där medborgare i 32 europeiska länder har tillfrågats.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

”Personligt ansvar en grundregel”

Forskare måste ta eget ansvar för följderna av sin forskning. Det var de medverkande i 2005 års Science & Society-seminarium om Ansvarsfull forskning och forskningens ansvar eniga om. Seminariet inledde traditionsenligt Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA – en svensk science shop

Vetenskap & Allmänhet är nybliven medlem i det internationella nätverket Living Knowledge. Nätverket för så kallade science shops vill ge samhället bättre tillgång till kunskap.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Kunskapsspridande forskare prisade

Carl Johan Sundberg, docent vid Karolinska Institutet och Jan Hjärpe, professor och islamolog vid Lunds universitet belönas med vardera 100 000 kronor. De får Åforsk- respektive Lars Salvius-priset för framstående kunskapsförmedling.

Läs vidare