Läs artiklar om Vetenskap & Allmänhets verksamhet och annat som har med forskningskommunikation att göra.

HÄR kan du läsa, ladda ned och prenumerera/avprenumerera på alla VAs nyhetsbrev.

Senaste nyheterna:


| Vetenskap & Allmänhet

Journalisters syn på forskare

VA studerar i år hur journalister ser på vetenskap och vilka erfarenheter de har av forskare. En bred intervjuundersökning och en analys av det vetenskapliga innehållet i ett urval tidningar och tidskrifter görs.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Nyttig forskning mest angelägen

Ju högre utbildning och ju mer kunskap, desto större förtroende för forskning. Personer med högt förtroende vill också satsa mest på spetsforskning. Det visar en omfattande opinionsundersökning som VA låtit genomföra i samarbete med 2004/2005 års SOM-undersökning vid Göteborgs universitet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Européer vill satsa mer på forskning

Sju av tio européer menar att gemensam forskning på EU-nivå blir allt viktigare. Sex av tio anser att EU borde satsa mer pengar på forskning. Det visar två nya Eurobarometrar där medborgare i 32 europeiska länder har tillfrågats.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

”Personligt ansvar en grundregel”

Forskare måste ta eget ansvar för följderna av sin forskning. Det var de medverkande i 2005 års Science & Society-seminarium om Ansvarsfull forskning och forskningens ansvar eniga om. Seminariet inledde traditionsenligt Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA – en svensk science shop

Vetenskap & Allmänhet är nybliven medlem i det internationella nätverket Living Knowledge. Nätverket för så kallade science shops vill ge samhället bättre tillgång till kunskap.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Kunskapsspridande forskare prisade

Carl Johan Sundberg, docent vid Karolinska Institutet och Jan Hjärpe, professor och islamolog vid Lunds universitet belönas med vardera 100 000 kronor. De får Åforsk- respektive Lars Salvius-priset för framstående kunskapsförmedling.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Barn om världen år 2024: superspeglar och tv-tapeter

TV-tapeter med klimatkänsla, superspeglar som känner av hälsotillståndet och miljövänliga sätt att färglägga naturen. Detta är bara några exempel på vinnande framtidsvisioner som klass 6B vid Råneskolan har tagit fram.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA lockade till skratt i Bryssel

Hur man får unga fascinerade av forskning visade VAs generalsekreterare Camilla Modéer och gymnasisten Georg Gezelius vid ett bejublat framträdande på Science in Society Forum. Över 1 000 deltagare hade anmält sig till EU-kommissionens konferens om dialog mellan vetenskap och samhälle.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Otillräcklig samverkan högskola-omvärld

Universitet och högskolor är inte tillräckligt bra på att samverka med omvärlden. Det konstaterar både Högskoleverket och Riksrevisionen i var sin ny rapport. Båda rapporterna lyfter fram att samverkansarbete har inget eller lågt meritvärde vid anställningar och befordran.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Se Hjärnan!

Forskarna menar att de fått fram mer kunskap om hjärnan de senaste tio åren än under människans hela tidigare historia! Nu görs en utställning som visar hur de nya kunskaperna kan förändra vår tillvaro.

Läs vidare