Läs artiklar om Vetenskap & Allmänhets verksamhet och annat som har med forskningskommunikation att göra.

HÄR kan du läsa, ladda ned och prenumerera/avprenumerera på alla VAs nyhetsbrev.

Senaste nyheterna:


| Vetenskap & Allmänhet

Let’s bridge the science – politics gap!

Alltför sällan pratar politiker och forskare direkt med varandra. Varför de inte träffas oftare och hur dialogen kan stärkas hade många åsikter om vid ett rundabordsseminarium under ESOF 2008.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Fota forskare – vinn kunskapsresa

Fånga forskare på bild och vinn en resa med forskningsanknytning! Tävlingen är en del i ForskarFredag, en europeisk vetenskapsfestival som äger rum i 18 svenska städer i höst.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Kunskap och samhälle = kunskapssamhälle?

Seminarium under Almedalsveckan 2008

Vetenskapsrådet och Vetenskap & Allmänhet fanns på plats i Visby under Almedalsveckan med ett gemensamt seminarium som berörde kunskapssamhället. Ett sjuttiotal kvalificerade deltagare samlades runt borden för att diskutera och reflektera över relationen mellan forskare, politiker, journalister och allmänhet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Nurture curiosity for science!

Ungdomar är okunniga och ointresserade av kunskap. Åtminstone hävdar en del vuxna det. Klart är att ungas intresse för att studera vetenskap minskar i många länder. Varför det är så och hur trenden kan vändas diskuterades vid ett rundabordsseminarium arrangerat av VA under PCST-konferensen.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Koldioxidbanta med Klimatklicket!

Gör som rapparen Petter, tv-meteorologen Pär Holmgren och miljöminister Andreas Carlgren. Lova att banta dina koldioxidutsläpp genom några enkla förändringar i vardagen.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Klimatoroliga hoppas på forskarna

Sex av tio svenskar har förtroende för forskare. Andelen har ökat med hela 14 procentenheter det senaste året – sannolikt kopplat till människors oro för klimatförändringarna.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Unga tveksamma till djurförsök

Sju av tio svenskar accepterar djurförsök, om syftet är att få mer kunskap om sjukdomar och hur de kan förebyggas och botas. Unga är mer negativa än äldre. Det visar en opinionsundersökning som VA gjort i samarbete med Vetenskapsrådet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Samverkan på frammarsch

Samverkansuppgiften är nu ett etablerat förhållningssätt på Sveriges universitet och högskolor. Det visar Högskoleverkets uppföljning av hur lärosätena samverkar med det omgivande samhället.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Samhällsdialog nödvändig

Omvärldsdialog och forskningskommunikation bör lyftas fram mer i systemet för forskningsfinansiering. Det skriver VA i sitt remissvar på utredningen (SOU 2008:30) som utvärderat hur forskningsfinansieringen i Sverige organiseras.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Lära för livet?

Hur väl svarar skolan mot framtidens kompetensbehov? Om det var meningarna mycket delade bland deltagarna i Science & Society 2008, som inledde Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

Läs vidare