Läs artiklar om Vetenskap & Allmänhets verksamhet och annat som har med forskningskommunikation att göra.

HÄR kan du läsa, ladda ned och prenumerera/avprenumerera på alla VAs nyhetsbrev.

Senaste nyheterna:


| Vetenskap & Allmänhet

Fullsatt science café om livsstil och matvanor

Hur mycket behöver man röra på sig för att det ska ge effekt? Är det bra eller dåligt med light-drycker? Varför ger olika läkare olika råd om kost? Dessa frågor och mycket mer diskuterades på Riksdagens första vetenskapscafé den 24 april med VA som medarrangör.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Ökande klyfta i förtroendet för forskning

Förtroendet för forskare och forskning har minskat under de senaste tio åren. Skillnaderna i attityder blir allt större mellan högutbildade och lågutbildade. Det framgår av en ny analys av de undersökningar VA gör i samarbete med SOM-institutet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Remissvar: Mät rätt – mät brett!

Det vore bra att mäta lärosätenas samverkan med omvärlden, men använd inte uppdragsutbildning och -forskning som en ensidig indikator. Då riskerar den del av samverkansuppgiften som handlar om omvärldsdialog och forskningskommunikation att nedprioriteras. Det skriver VA i sitt remissvar till Utbildningsdepartementet om rapporten Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA efterlyser mer dialog i Horizon 2020

Lyft fram vikten av tvåvägskommunikation! Det skriver VA i sitt remissvar till EU-kommissionens förslag till nytt ramprogram för forskning och innovation för 2014–2020, Horizon 2020.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

RRI: the Future of Science and Society in Europe

Excellent science, competitive industries and a better society are the ambitious aims of Horizon 2020, the new European framework programme for research and innovation. With a budget of €80 billion, Horizon 2020 sets out to solve some of the most challenging problems facing European society. An obvious question for VA and many others is ’how will European society be fully engaged and consulted in this process?’.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Livsmedel förvaras för varmt visar ungas forskning

I tre fall av fyra förvaras köttfärs varmare än den rekommenderade maxtemperaturen 4°C. Det visar en ny forskningsstudie där över 1 800 svenska elever medverkat. Eleverna undersökte sina kylskåp som en del i vetenskapsfesten ForskarFredag.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Satsa på samverkan i forskningspropositionen!

Låt forsknings- och innovationspropositionen genomsyras av åtgärder för att stimulera samverkan och kunskapsflöde mellan forskning och samhälle! Det är budskapet i Vetenskap & Allmänhets, VAs, inspel till Utbildningsdepartementet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Lively discussion between the public and GMO researchers in Uppsala

Is it safe to eat genetically modified food? Does genetically modified food taste differently from ordinary food? Does wild and genetically modified salmon differ in appearance? These were a few questions discussed at a dialogue event on 7 December, organised by VA and Uppsala University.

Läs vidare