Läs artiklar om Vetenskap & Allmänhets verksamhet och annat som har med forskningskommunikation att göra.

HÄR kan du läsa, ladda ned och prenumerera/avprenumerera på alla VAs nyhetsbrev.

Senaste nyheterna:


| Vetenskap & Allmänhet

ESOF-session: ”Forskarna måste känna att samverkan är viktigt!”

Vid Euroscience Open Forum i Dublin arrangerade VA en välbesökt session på temat kommunikation mellan forskare och allmänhet. Några av slutsatserna var att det krävs tydliga incitament och att forskare känner att samverkan är viktigt för att de ska vilja samverka med allmänheten.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Motivators for public engagement – ESOF round table

“Engagement should tap into a scientist’s core values”. “Bad engagement is worse than no engagement at all”. “The whole culture of science and society needs to be changed so each fully appreciates the other”. These were some of the views expressed when VA (Public & Science) organised a dialogue session on how to motivate scientists to engage with the public during the EuroScience Open Forum in Dublin on 15 July.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Almedalsdialog om förtroendet för forskning

Förtroendet för forskare och forskning har minskat det senaste decenniet. Dessutom blir skillnaderna i attityder mellan hög- och lågutbildade allt större. Vad det beror på och vad man kan göra åt det diskuterades vid VAs dialogseminarium den 4 juli 2012 i Visby.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Stärk myndigheternas kunskapsutveckling!

Inrätta vetenskapliga råd vid alla FoU-myndigheter, bygg upp nätverk mellan handläggare och anordna seminarier för erfarenhetsutbyte. Det är några konkreta rekommendationer från utredningen om omfattning och inriktning av FoU vid statliga myndigheter. VAs remissvar stödjer utredningens slutsatser och förslag.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Ökande klassklyfta i förtroendet för forskning

Förtroendet för forskare och forskning har minskat under de senaste tio åren. Skillnaderna i attityder blir allt större mellan hög- och lågutbildade. I den senaste mätningen hösten 2011 hade bara knappt varannan svensk mycket eller ganska stort förtroende för hur forskare sköter sitt jobb. Det framgår av de årliga undersökningar VA gör i samarbete med SOM-institutet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Scientific Culture and its place in Swedish Society

Scientific culture in Sweden in relation to policy decisions and economic success is the subject of a new report by VA. Part of the EU-funded PLACES project, this report takes an in-depth look into how local and national policies have influenced science, research and innovation in Sweden today and over the last decades.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Stress & the City – Science & Society 2012

Allt fler bor allt trängre, i allt större städer. Hur påverkas människan av det höga tempot i dessa miljöer? Och vad säger hjärnforskningen om hur vi klarar att leva i en stressig storstad? Det var frågor som dryftades vid Science & Society-seminariet, som inledde Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 25 april.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Skolbarn hjälper forskare undersöka risker

Vilka risker upplever barn och ungdomar i sin vardag? Det söker forskare nu hjälp med att kartlägga! Barnen får själva fotografera situationer, platser eller föremål som de upplever som riskfyllda. Dessa tusentals bilder kommer att analyseras som en del i vetenskapsfesten ForskarFredag.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Forskar Grand Prix – ny ”stå upp”-tävling

På bara tre minuter ska forskare berätta om sin forskning på ett lättfattligt och intresseväckande sätt. Publiken och en expertjury poängsätter framförandena. De vinnande presentationerna utses vid deltävlingar under vetenskapsfesten ForskarFredag i höst och går vidare till en nationell final i december.

Läs vidare