Läs artiklar om Vetenskap & Allmänhets verksamhet och annat som har med forskningskommunikation att göra.

HÄR kan du läsa, ladda ned och prenumerera/avprenumerera på alla VAs nyhetsbrev.

Senaste nyheterna:


| Vetenskap & Allmänhet

UK Awards celebrate public engagement excellence

Eight prizes have been awarded to researchers in the UK for excellence in engaging the public with science. The Engage Awards 2014 were launched by the National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) to find and celebrate the most innovative and effective public engagement work taking place in the UK.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Högre förtroende för forskning hos flitiga tidningsläsare

Svenska folkets förtroende för forskning inom olika vetenskapsområden ligger generellt sett högt, även om det går att utläsa en sjunkande trend under den senaste tioårsperioden. VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet har undersökt svenska mediers rapportering om forskningsfusk åren 2002–2013.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Framträdande om små barn gjorde stor succé

Andreas Ohlin arbetar med små, små barn. Han vann finalen i Forskar Grand Prix 2013 med ett framträdande om hur man med en enkel metod kan åstadkomma en drastisk ökning av för tidigt födda barns chanser till överlevnad och ett vanligt liv. Andreas kan se flera anledningar till varför man som forskare har allt att vinna på att ställa upp i tävlingen.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Kvalitet och samverkan – nya modeller för resursfördelning till svenska lärosäten

Vetenskapsrådet presenterar i dagarna ett förslag på hur fördelningen av statliga medel till svenska lärosäten kan göras på basis av forskningens kvalitet och relevans för samhället. Samtidigt kommer VINNOVA med sitt förslag till modell för värdering av lärosätens samverkan med samhället. Även denna modell ska användas som grund för tilldelning av anslag.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Elever hjälper forskare att kartlägga matvanor

Hur mycket frukt och grönsaker äter barn och ungdomar i Sverige? Elever från hela Sverige ska hjälpa forskare på Livsmedelsverket att kartlägga konsumtionen av frukt och grönt. Massexperimentet är en del av vetenskapsfesten ForskarFredag.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

First issue of VA’s international newsletter now live

A mass experiment where 10,000 pupils assist Swedish scientists with climate research, a new EU project on responsible research and innovation, and an interview with VA’s secretary general – those were some of the items in the premiere issue of VA’s international newsletter. The electronic newsletter was recently distributed to recipients around the world.

Läs vidare