Läs artiklar om Vetenskap & Allmänhets verksamhet och annat som har med forskningskommunikation att göra.

HÄR kan du läsa, ladda ned och prenumerera/avprenumerera på alla VAs nyhetsbrev.

Senaste nyheterna:


| Vetenskap & Allmänhet

Släpp ut kunskapen i samhället!

Kunskap från Sveriges universitet och högskolor tas inte tillräckligt till vara, vare sig i debatten eller inför politiska beslut. Det framför KVA, IVA, KSLA och VA i en gemensam debattartikel.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Därför behövs ODE!

Forskningens kvalité ökar när universiteten samverkar med det omgivande samhället. Men forskarna saknar stöd och utbildning i hur man praktiskt går tillväga. De slutsatserna dras i en ny skrift.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA twittrar

Nyheter, kommentarer och tips om sådant som rör samspelet vetenskap – samhälle lägger VA sedan månadsskiftet ut på twitter.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Lyssna på de unga!

Vuxenvärlden tycker att unga borde intressera sig mer för naturvetenskap och teknik – men ansvaret för att så få gör det vilar tungt på oss vuxna. Det menar VAs generalsekreterare Camilla Modéer, själv civilingenjör och ledamot i regeringens Teknikdelegation.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Svenska klassrum har bäst luft

Svenska skolor har lägst halter av koldioxid i inomhusluften. Det visar ForskarFredags massexperiment där tusentals elever i Skandinavien mätt luftkvaliteten i sina klassrum.

Läs vidare