Läs artiklar om Vetenskap & Allmänhets verksamhet och annat som har med forskningskommunikation att göra.

HÄR kan du läsa, ladda ned och prenumerera/avprenumerera på alla VAs nyhetsbrev.

Senaste nyheterna:


| Vetenskap & Allmänhet

Stockholm Meeting: Släpp fram de djärva idéerna

De flesta är överens om att samarbete och rörlighet är viktigt för kreativa forskningsmiljöer. Trots det är många svenska forskare kvar på samma arbetsplats år efter år. Kungl. Vetenskapsakademien, Naturvetarna och VA anordnade ett seminarium om sambandet mellan forskningskvalitet och mobilitet och samverkan. Se webbsändningen och läs ett referat från mötet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA till Borg: Glöm inte kunskapsutbytet!

Glöm inte att satsa på kunskapsutbytet mellan forskning och samhället i stort! Det är huvudbudskapet från Vetenskap & Allmänhet, VA, till regeringen utifrån budgetpropositionen för 2013.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Forskare över hela landet tävlar i stand-up!

Vem är bäst i Sverige på att presentera sin forskning? Det avgörs i den nya tävlingen Forskar Grand Prix. På bara tre minuter ska forskaren berätta om sin forskning på ett så fängslande, inspirerande och pedagogiskt sätt som möjligt. Publiken och en jury bestämmer tillsammans vem som vinner.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

ESOF-session: ”Forskarna måste känna att samverkan är viktigt!”

Vid Euroscience Open Forum i Dublin arrangerade VA en välbesökt session på temat kommunikation mellan forskare och allmänhet. Några av slutsatserna var att det krävs tydliga incitament och att forskare känner att samverkan är viktigt för att de ska vilja samverka med allmänheten.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Motivators for public engagement – ESOF round table

“Engagement should tap into a scientist’s core values”. “Bad engagement is worse than no engagement at all”. “The whole culture of science and society needs to be changed so each fully appreciates the other”. These were some of the views expressed when VA (Public & Science) organised a dialogue session on how to motivate scientists to engage with the public during the EuroScience Open Forum in Dublin on 15 July.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Almedalsdialog om förtroendet för forskning

Förtroendet för forskare och forskning har minskat det senaste decenniet. Dessutom blir skillnaderna i attityder mellan hög- och lågutbildade allt större. Vad det beror på och vad man kan göra åt det diskuterades vid VAs dialogseminarium den 4 juli 2012 i Visby.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Stärk myndigheternas kunskapsutveckling!

Inrätta vetenskapliga råd vid alla FoU-myndigheter, bygg upp nätverk mellan handläggare och anordna seminarier för erfarenhetsutbyte. Det är några konkreta rekommendationer från utredningen om omfattning och inriktning av FoU vid statliga myndigheter. VAs remissvar stödjer utredningens slutsatser och förslag.

Läs vidare