Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet.

UHR handlägger och samordnar antagningen till de flesta högskoleutbildningar i Sverige och ansvarar för att ta fram högskoleprovet. De stödjer högskolornas arbete för att öka mångfalden, skapa lika rättigheter och möjligheter inom högre utbildning samt arbeta mot diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder. De bedömer utländska utbildningar och arbetar för att höja kvaliteten inom svensk utbildning genom att ge människor förutsättningar att delta i internationellt utbyte och samarbete. UHR informerar om högskoleutbildningar samt förvaltar, utvecklar och ansvarar för driften av flera stora IT-system som används inom högskolan. Fysiskt är UHR placerat i Stockholm och i Visby.

Universitets- och högskolerådet har varit medlemmar i Vetenskap & Allmänhet sedan 2014 (tidigare Högskoleverket var medlemmar 2006-2012). Följ myndigheten via deras mediekanaler till höger.

 

Läs gästkrönika nedan:


| Vetenskap & Allmänhet

GÄSTKRÖNIKA: Strategi krävs för att högskolan ska lyckas med breddad rekrytering

Trots att universitet och högskolor sedan 2001 har haft i uppdrag att aktivt främja och bredda rekrytering till högskolan, är snedrekryteringen fortfarande ett problem. Det är dubbelt så vanligt att personer som har högskoleutbildade föräldrar själva går vidare till högre studier, än de personer vars föräldrar har gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå.

Läs vidare