Studieförbunden är de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation och verkar för att för att stärka folkbildningens idé och dess ställning i samhället.

Tillsammans har de tio studieförbunden över 374 medlems- eller samverkande organisationer på central nivå. Studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur och finns över hela landet. Hit söker sig människor i alla åldrar för att lära och utvecklas tillsammans med andra.

Studieförbunden bildades 1903, då under namnet Folkbildningsförbundet, och har sedan starten haft till uppgift att agitera för folkbildning och demokrati.

Studieförbunden har varit medlemmar i Vetenskap & Allmänhet sedan VA bildades 2002. Följ Studieförbunden via dess mediekanaler till höger.

Läs gästkrönika nedan:


| Vetenskap & Allmänhet

GÄSTKRÖNIKA: Nyfikenhet starkaste drivkraften att lära

Debattens vågor går ofta höga om utbildning och kunskap. Vad är det som driver på den ökade utbildningen, vilka ska utbilda sig, vad bör de lära sig och hur står sig individuella bildningsmotiv i relation till samhällsperspektiv som krav, nytta och anställningsbarhet?

Läs vidare