VA-medlemmen SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor.

SFS har ett femtiotal medlemskårer, vilka tillsammans samlar omkring en kvarts miljon studenter. SFS uppgift är att företräda medlemmarnas intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings- och studiesociala frågor som rör studenternas situation på det nationella och internationella planet.

SFS representerar studenter med olika förutsättningar och från olika sorters utbildningar, därför har SFS en unik möjlighet att tala för studentgruppen i sin helhet.

Sveriges förenade studentkårer har varit medlemmar i Vetenskap & Allmänhet sedan 2019. Följ SFS via deras mediekanaler till höger.

Läs gästkrönika nedan:


| Vetenskap & Allmänhet

GÄSTKRÖNIKA: Svensk högskola – ett darwinistiskt utslagningsinstrument eller en kunskapsförebild?

Hållbarhet är ordet på mångas läppar sedan frågan om klimatkrisen blev en av våra största politiska frågor. Händelser runt om i världen som skogsbränder, översvämningar och extrema stormar har lett till globala skolstrejker och Greta Thunberg-effekter. Social hållbarhet har däremot inte samma politiska och sociala status och har inte lett till samma engagemang som vi sett i klimat- och miljöfrågan.

Läs vidare