Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Målet för Riksbankens Jubileumsfond är att ge svensk forskning inom stiftelsens verksamhetsområden möjlighet att nå en framträdande ställning internationellt.

 

RJ har varit medlem i VA sedan föreningen bildades 2002. Följ RJ via dess mediekanaler till höger.

 

Läs gästkrönika nedan:


| Vetenskap & Allmänhet

GÄSTKRÖNIKA: Vetenskap tillgänglig för alla

Jag har glatt mig åt VA:s framsteg ända sedan föreningens första stapplande steg för 17 år sedan. Åt hur VA har vidgat forskningens kontakter. Öppnat nya platser för möten med allmänheten. Varit en aktiv aktör utomlands. Introducerat nya arbetsformer. Allt arbete som har engagerat deltagarna och satt spår i deras minnen.

Läs vidare