Nobelmuseet vill med utgångspunkt i Alfred Nobel och Nobelpriset visa att människor kan förändra världen. Genom utställningar, aktiviteter, program och forskning vill museet inspirera och engagera.

Museet invigdes 2001 och är beläget i en av Stockholms vackraste 1700-talsbyggnader på Stortorget 2 i Gamla Stan i Stockholm. Det har i uppdrag att långsiktigt värna Nobelprisets ställning genom att bedriva bland annat musei-, informations- och forskningsverksamhet med koppling till Nobelpriset. Verksamheten innefattar bland annat utställningar, skolprogram, vandringsutställningar och ett forskningsbibliotek.

Nobelmuseet AB ägs av Nobel Group Interests AB som ägs av Nobel Foundation Rights Association, en förening vars ändamål är att bedriva informations-, musei-, forsknings-, utvecklings-, medie- och därmed förenlig verksamhet inom Nobelstiftelsens intressesfär. Vid årsskiftet blir Nobelcenter och Nobelmuseet samma organisation

Nobelmuseet är medlem i VA sedan 2004.

 

Läs gästkrönika nedan:


| Vetenskap & Allmänhet

GÄSTKRÖNIKA: Nobel Calling

När vi på Nobel Center funderade på hur vi skulle beskriva veckan i oktober när alla nya Nobelpris tillkännages dök namnet ”Nobel Calling” upp. Det fastnade. Dels eftersom de nya pristagarna bokstavligen talat blir uppringda – men också för att vi vill ropa ut hur häftigt det är att Stockholm denna vecka står i centrum för världens uppmärksamhet. Och vi anropar också dig att vara med och fira och förstå.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

GÄSTKRÖNIKA: Gränsland

Vi lever i en tid av kriser. Flyktingkris, klimatkris, EU-kris, finanskris… Vi ser dessutom starka tendenser till att allt fler väljer opportunismens väg. Det är de som skriker högst om att stänga ute, skydda sitt eget och bevara gamla strukturer som vinner terräng. Både i USA och Europa ser vi skrämmande exempel på hur den egocentriska, känslostyrda och xenofoba ideologin vinner allt fler anhängare, ofta på bekostnad av kunskapsbaserad och vetenskapligt grundad analys.

Läs vidare