Bokförlaget Natur & Kultur grundades 1922 av Johan Hansson (1879–1973) och hans första hustru Jenny Bergqvist (1877–1966). Redan från början satsades på en bred, folkbildande utgivning inom områden som psykologi, psykoanalys, naturvetenskap och hälsa.

1947 instiftade Johan Hansson stiftelsen Natur & Kultur med ändamålet att i första hand utgiva större och mindre böcker, vilka ha till syfte att främja landets näringsliv och kulturella utveckling jämte allmänbildningen överhuvud inom ämnesområdena psykologi, pedagogik, filosofi, moral- och religionskunskap, historia, litteratur- och konsthistoria, skönlitteratur, politik och statskunskap, matematik, naturvetenskap, geografi, medicin, handel, ekonomi, teknik, m.fl.

Kärnverksamheten är förlaget, som ger ut läromedel, akademisk litteratur och allmänlitteratur. Överskottet finansierar en rad priser, stipendier och samarbeten, och deras uppdrag är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.

Natur & Kultur har varit medlem i VA sedan 2011 med ett uppehåll 2014-2017.
Följ Natur & Kultur via dess mediekanaler till höger.

 

Läs gästkrönika nedan:


| Vetenskap & Allmänhet

GÄSTKRÖNIKA: Samverkan på olika arenor

Vad gör man när det finns problem som inte kan lösas snabbt? När det inte finns enkla svar? Forskare och allmänhet behöver platser där frågor och svar kan diskuteras på ett ömsesidigt och nyanserat sätt. En populärvetenskaplig bok kan vara en sådan mötesplats, Vetenskap & Allmänhet en annan.

Läs vidare