Livsmedelsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation som verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.

Livsmedelsföretagen har cirka 800 medlemmar som representerar alla typer av livsmedelsföretag – små och stora, med svenska och utländska ägare, familjeägda, jordbrukskooperativa med flera. Livsmedelsföretagen tillvaratar och främjar företagens gemensamma intressen då det gäller arbetsgivarfrågor och branschspecifika frågor. I Livsmedelsföretagens medlemsföretag arbetar totalt närmare 50 000 personer. Livsmedelsföretagen utgör Sveriges tredje största industrigren sett till omsättningen.

Livsmedelsföretagen har varit medlemmar i Vetenskap & Allmänhet sedan starten 2002. Följ dem via deras mediekanaler till höger.

Läs gästkrönika nedan:


| Vetenskap & Allmänhet

GÄSTKRÖNIKA: Kunskap är bra, delad kunskap är bättre

I min roll som ansvarig och talesperson för mat-hälsa-frågor på Livsmedelsföretagen är fakta och vetenskap en viktig utgångspunkt i det jag gör. Därför är det en självklarhet att vår branschorganisation är medlem i Vetenskap & Allmänhet.

Läs vidare