IVA, Kungl. Ingengörsvetenskapsakademien är Sveriges näst yngsta kungliga akademi och bildades 1919. Samtidigt är det världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi. IVA är en fristående organisation som har till uppgift att till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling. 

Akademien bygger broar mellan forskning, näringsliv och politik och har 1 300 svenska och utländska ledamöter. De är beslutsfattare, specialister och forskare från näringsliv, akademi och förvaltning, uppdelade på 12 kompetensområden. Dessutom representeras drygt 200 företag i IVAs Näringslivsråd.

IVA har varit medlem i VA sedan starten 2002. Följ IVA via dess mediekanaler till höger.

 

Läs gästkrönika nedan: