VA-medlemmen IKEM – Innovations- och kemiindustrierna – består av två ideella föreningar: branschföreningen Innovations- och kemiindustrierna och arbetsgivarföreningen Innovations- och kemiarbetsgivarna.

IKEM företräder omkring 1 400 svenska och utlandsägda företag med 70 000 medarbetare. Företagen arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare och distributörer och som användare. Företagen är bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag. IKEM företräder också medlemmar från andra branscher, till exempel sten-, tvätt-, metall- och återvinningsindustrin i arbetsgivarfrågor. IKEM verkar över hela landet och finns representerat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö och Örebro. IKEM bildades genom en sammanslagning av branschorganisationen Plast- & Kemiföretagen och arbetsgivarorganisationen Industri- och KemiGruppen.

IKEM (tidigare Plast- & Kemiföretagen) har varit medlemmar i Vetenskap & Allmänhet sedan 2008. Följ IKEM via dess mediekanaler till höger.

 

Läs gästkrönika nedan:


| Vetenskap & Allmänhet

GÄSTKRÖNIKA: Kemins Dag 2015 – Experiment väcker kemiintresset

Hur ökar man intresset för kemi? På Kemins Dag den 9-10 oktober genomförs Sveriges största kemiexperiment på skolor och science centers runt om i landet. På schemat står tillverkning av enkla rapsoljelampor och koksaltbatterier som ger tillräcklig energi för att tända en lysdiod. Med vårt Kemins Dags-material ger vi 110 000 barn och unga chansen att experimentera.

Läs vidare