VA-medlemmen Fri Tanke arbetar för att främja litteratur som fördjupar vår förståelse av och fascination för vår omvärld.

För att kunna bygga ett faktabaserat och konstruktivt samhälle behövs både kunskap, erfarenhet och uppmärksam blick. Fri Tanke är en arena för vår tids främsta tänkare att analysera och diskutera viktiga samhällsfrågor på djupet – i upplysningens anda. Fokus för verksamheten är idéer som rör sig i gränslandet mellan filosofi, vetenskap och kultur. Fri Tanke står på tre ben: bokförlaget, magasinet Sans och vetenskapsevent.

Fri Tanke har varit medlem i Vetenskap & Allmänhet sedan 2019.

Läs gästkrönika nedan:


| Vetenskap & Allmänhet

GÄSTKRÖNIKA: De sista mysterierna

Lingvisten Noam Chomsky har sagt att det finns två typer av frågor – problem och mysterier. Problem kan lösas men det kan inte mysterier. Många av människans mysterier har övergått till problem, exempelvis varför föremål faller mot jorden eller universums början, men många kvarstår: Vad är liv? Vad är det att vara medveten? Varför finns något snarare än ingenting?

Läs vidare