Forskningsrådet Formas är ett statligt forskningsråd som främjar framstående forskning för hållbar utveckling.

Uppdraget från regeringen är att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Som en del av uppdraget ingår att nyttiggöra forskningsresultaten och främja en hållbar utveckling i samhället och utreda, analysera och kommunicera forskning och forskningsresultat.

Formas bildades den 1 januari 2001 och har varit medlemmar i VA sedan 2006. Följ Formas via dess mediekanaler till höger.

 

Läs gästkrönika nedan:


| Vetenskap & Allmänhet

GÄSTKRÖNIKA: Hållbar forskning

Det har snart gått nio månader sedan världens länder enades om 17 globala hållbarhetsmål som ska ha uppnåtts 2030. De färgglada ikonerna som symboliserar hållbarhetsmålen är enkla men kraftfulla i sitt budskap. Budskap som dock alla ännu inte är bekanta med och som nu behöver omsättas i handling.

Läs vidare