Kommunikationsbyrån Azote hjälper forskare, lärosäten, civilsamhället, kulturaktörer och företag att bli en del av den omställning som är nödvändig för att inte äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Azote grundades av Jerker Lokrantz och Robert Kautsky, som möttes i ett gemensamt intresse för bildens förmåga att förmedla större budskap. Byrån har under drygt 20 år tillgängliggjort komplex hållbarhetsforskning genom banbrytande visualiseringar av olika slag.

Till exempel har illustrationen Planetary Boundaries och den roterande SDG-tårtan bidragit till att allt fler förstått allt mer om hållbarhetsutmaningarna och hur de hänger samman. Ett annat exempel är en 80 sekunder lång videoinstallation i rulltrappan på Skansen i Stockholme som visualiserar biologisk mångfald i Syftet är att öka förståelsen och väcka känslan för att biologisk mångfald är fantastiskt och nödvändigt för mänskligt liv hos Skansens 1,5 miljoner besökare årligen.

Azote är medlemmar i Vetenskap & Allmänhet sedan 2022. Följ dem via deras mediekanaler till höger.

Läs gästkrönika nedan:


| Vetenskap & Allmänhet

GÄSTKRÖNIKA: Att visualisera det vi ännu inte sett

Att framtiden måste se helt annorlunda ut än vad den gör idag för att vi ska kunna hålla oss inom planetens gränser är klart. Och att visualiseringar av processer och konkretisering av målbilder är viktiga för att lyckas med vad man än företar sig är lika klart. Den här krönikan handlar om vikten av att visualisera komplexitet för att möjliggöra en framtid som vi ännu inte sett.

Läs vidare