Medlemskap i VA innebär:

Kunskaper och förhandsinformation om VAs studier:
  • opinionsundersökningar
  • studier av samhällsgruppers samspel med forskning
  • kartläggningar av forskares samverkan
  • metoder för forskningskommunikation
Nya möjligheter genom tillgång till ett brett nätverk av medlemmar, till rådgivning om hur aktiviteter och studier kan utformas liksom möjlighet till samarbeten med VA och andra medlemsorganisationer.
Inflytande över vilka aktiviteter och studier som genomförs, vilka frågor VA fokuserar på och hur verksamheten bör vidareutvecklas.
Goodwill genom ett tydligt samhällsengagemang. Ett medlemskap i VA indikerar att man ser tillgång och tilltro till kunskap, kompetens, bildning och forskning som en strategisk fråga.

För mer information se: