Vetenskap & Allmänhet

Tfn: 08-791 30 54
E-post: [email protected]
Webbplats: www.v-a.se
Postadress: Box 5073, 102 42 Stockholm

Bankgiro: 5507-7150
Organisationsnr: 802412-5281

VAs kansli finns på Grev Turegatan 14 i Stockholm, i IVAs, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens byggnad.

För att skicka e-post till en medarbetare, skriv: förnamn.efternamn[@]v-a.se

Contact details in English