VA i Almedalen: Forskning och demokrati

Tid

2 juli 2019

Plats

Joda Bar
Skeppsbron 24, Visby
Lägg till i kalender: iCal

Kategori

Välkommen att träffa VA i Almedalen! Du hittar oss på Joda Bar i Visby tisdagen den 2 juli 2019.

Temat för 2019 års arrangemang är Forskning och demokrati:


kl 10:00–10:45     VA-medlemmen Karolinska institutet

Utbildning pågår. Var god stör!

Vilka möjligheter och utmaningar finns det att skapa en öppen akademi och forskning med fokus på universitetsutbildning? Vilken roll får läraren om mindre fokus läggs på klassisk kunskapsöverförande och mer på att utveckla färdigheter? Hur ser akademin på samverkan och samskapande?

Välkommen till en interaktiv fire-camp session där vi tillsammans diskuterar universitetsutbildningen i dag och i morgon. Tillsammans kommer vi utforska ämnen som akademins syn på sina uppgifter, hur dessa genomförs och hur öppenhet kan uppnås – med högre utbildning i fokus.

Medverkande:
Anna Birgersdotter, projektkoordinator, enheten för bioentreprenörskap, Karolinska Institutet
Carl Johan Sundberg, prefekt, LIME, Karolinska Institutet
Jens Sjölander, projektkoordinator & samverkansstöd, Malmö universitet

Kontakt: Anna Birgersdotter, projektkoordinator, enheten för bioentreprenörskap, Karolinska Institutet, [email protected]

Till Almedalsveckans program


kl 11:15–12:00       VA-medlemmen Malmö universitet

PK – tänka fritt eller tänka på andra

Tänka fritt eller välja att inte stöta sig med andra? Begreppet PK – politisk korrekt – har fått en alltmer framträdande plats i offentligheten. Det ställs ofta mot värden som ska försvaras, som att få tala fritt. Men vad innebär PK och på vilket sätt är det ett hot mot yttrandefrihet och demokrati?

Medverkande: Christian Fernández, forskare i statsvetenskap, Malmö universitet

Samtalsledare: Lotta Tomasson, kommunikationsstrateg, VA

Kontakt: Charlotte Löndahl Bechmann, Malmö universitet, [email protected]

Till Almedalsveckans program


kl 12:30–13:15      VA-medlemmen Ifous

Värdegrund och vetenskaplig grund – dilemma eller möjlighet?

Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden. Därtill kommer att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Många lärare och skolledare tycker att dessa båda uppdrag är svåra att realisera, både var för sig och i kombination. Är vi överens om vad skolans demokratiuppdrag innebär? Kan en värderingsstyrd verksamhet vara vetenskapligt förankrad? Vilken vetenskap kan man i så fall luta sig mot?

Medverkande:
Patrik Forshage, utbildningschef i Täby kommun
Karin Hermansson, FoU-ansvarig hos Ifous
Christer Mattsson, forskare och föreståndare vid Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet
Kamran Namdar, lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola

Samtalsledare: Marie-Hélène Ahnborg, VD för Ifous

Kontakt: Emma Kreü, IFOUS, [email protected]

Till Almedalsveckans program


kl 13:45–14:30      VA-medlemmen Sveriges unga akademi

Samverkan, påverkan, motverkan. Forskare och musiker talar om samhällsnytta och kreativitet.

Musiker och forskare samverkar ständigt med samhället och olika samhällsaktörer för söka inspiration, kunskap och få ut sitt budskap. Men kreativitet behöver även tid och fokus för att frodas. Finns det en motsättning mellan politikens strävan efter samverkan och resultat, och kreativa processer?

Medverkande:
Sebastian Westenhoff, professor Göteborgs universitet och ledamot, Sveriges unga akademi
Max Låke, verksamhetsledare Unga tankar om musik
Viktoria Mattsson, chef samverkan, externfinansiering och innovation, Luleå tekniska universitet

Samtalsledare: Mia Phillipson, professor Uppsala universitet och ledamot, Sveriges unga akademi

Kontakt: Anna Wetterbom, vd Sveriges unga akademi, [email protected]

Till Almedalsveckans program


kl 15:00–16:30     Arrangör: Vetenskap & Allmänhet

Demokratisera forskningen – till varje pris?

Öppen vetenskap handlar om att göra forskning mer tillgänglig och transparent för andra forskare och för samhället i stort. Allmänheten vill involveras i forskningen – men vill forskarna det? Hur ska det i så fall gå till? Hur ser ett öppet vetenskapssamhälle ut? Och vilka hinder finns på vägen dit?

VA kommer bland annat presentera resultat från VA-barometern och ORION Open Science undersökningen Public attitudes to life sciences research in six European Countries.

Medverkande:
Kerstin Tham, rektor Malmö universitet
Gustav Nilsonne, forskare, Karolinska institutet
Johanna Hansson, ordförande Svensk biblioteksförening
Betty Malmberg, riksdagsledamot (M)
Ilona Szatmári Waldau, riksdagsledamot (V)
Thomas Neidenmark, policy officer Open Science, EU-kommissionen
Martin Bergman, utredare, VA/ORION Open Science

Samtalsledare: Anders Sahlman, projektledare, VA

Kontakt: Cissi Askwall, generalsekreterare, VA

Till Almedalsveckans program


kl 16:30-17:30

Medlemsmingel med Vetenskap & Allmänhet!

Välkommen att fortsätta samtalet i ett mingel efter dialogseminariet. Träffa VA-medlemmar och VA-medarbetare under avslappnade former.

Ingen förhandsanmälan.

Kontaktperson: Anders Sahlman, projektledare, VA


Besök även VA i Almedalens första kunskapskiosk dagen före den 1 juli!

Den 2 juli medverkar även VAs generalsekreterare Cissi Askwall i ett seminarium om Hur möter vi fake news? arrangerat av Saco och akademikernas a-kassa.

VAs utredare Martin Bergman samtalar med Humtanks Jenny Larsson om varför allmänhetens förtroende för humanioraforskning är så låg? den 3 juli.

Kontakt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *