bloomJaRVA

Besök vårt tält nr H09 på Järvaveckan och prata skog, bioekonomi och nya skogsbaserade material med oss och våra inbjudna gäster. Du kan även testa hur det känns att kliva in i en svensk skog med våra skogsbaserade VR-glasögon.


Lägg till en kommentar