Vetenskap med och för samhället i Horisont 2020

Laddar Karta...

Datum & tid
29 mar 2017
13.00–16.15

Plats
Vetenskapsrådet

Lägg till i kalender
iCal


Informationsdag om SwafS-utlysningen

Söker du finansiering för internationellt samarbete inom genus, medborgarforskning, science education och etik? Vinnova och Vetenskapsrådet välkomnar till ett informationsmöte om årets utlysning av programmet Vetenskap med och för samhället – Science with and for society (SwafS) i Horisont 2020.

Programmet Vetenskap med och för samhället har som mål att intressera, involvera och engagera det omgivande samhället och andra intressenter i forsknings- och innovationsprocessen. Detta sker genom att skapa dialog, mötesplatser och samverkan mellan akademi, näringsliv, civilsamhället och allmänheten. Ansvarsfull forskning och innovation (Responsible Research and Innovation RRI), jämställdhetgenus, medborgarforskning, etik och att stimulera unga att intressera sig för vetenskap, naturvetenskap och teknik är viktiga fokusområden i programmet.

Informationsmötet vänder sig till dig som är intresserad av att söka medel för projekt inom något av ovanstående områden och som representerar science centers, museum, universitet/högskolor, intresseorganisationer, forskningsinstitut, näringsliv, civilsamhället, offentlig sektor mfl.

Anmäl dig här! (Sista anmälningsdag är torsdagen den 24 mars.)

Program

  • 12.30  Kaffe och registrering
  • 13.00  Välkommen och inledning
    Birgitta Myrman, Expert, Vetenskap med och för samhället, Vetenskapsrådet

Information om nya utlysningen inom Vetenskap med och för samhället
Maria Hagardt, Nationell kontaktperson Vetenskap med och för samhället, Vinnova

EURAXESS och Science4Refugees
Britta Fängström, Projektledare EURAXESS Sweden 

Vad är på gång inom Citizen Science?
Christopher Kullenberg, Doktor och forskare i Vetenskapsteori, Göteborgs universitet

  • 14.30  Paus och nätverkande
  • 15.00  Framgångsfaktorer och rekommendationer.
    Projektexempel från Horisont 2020.

GENOVATE Transforming Organisational Culture for Gender Equality in Research and Innovation
Paula Wennberg, Projektledare, Luleå universitet

SCICHALLENGE Science Challenge
Sabri Pllana, Universitetslektor, Linnéuniversitetet

RRI-Tools
Maria Lindholm, Chefsutredare, Vetenskap & Allmänhet

Nationell påverkansplattform för Science with and for Society
Maria Lindholm, Chefsutredare, Vetenskap & Allmänhet

  • 16.15 Informationsmötet avslutas

Söker du projektpartners?

Den 10 mars arrangerar nätverket av nationella kontaktpersoner för Swafs en informationsdag och ett sk brokerage event i Bryssel. På mötet har du möjlighet att presentera din projektidé och träffa nya partners. Läs mer om eventet på NCP-nätverket SiS.nets webbplats.

Läs även i Vinnovas kalendarium.


Lägg till en kommentar