VA/VR-samtal inom ramen för Vetenskapsfestivalens seminarium

Laddar Karta...

Datum & tid
09 maj 2003
00.00

Plats
Palmstedtsalen

Lägg till i kalender
iCal


VA och Vetenskapsrådet inbjuder till ett offentligt samtal kring frågan om hur forskningen nyttiggörs. Arrangemanget sker inom ramen för Vetenskapsfestivalens seminarium Science & Society.

Ny kunskap som föds ur forskning är grunden för samhällets utveckling. Samhället satsar på forskning för kompetensutveckling i vid mening. Men också för att resultaten skall komma till nytta i samhälls- och näringsliv. Sker det i tillräckligt hög utsträckning?

Är Sverige tillräckligt framgångsrikt vetenskapligt – och i att utnyttja forskningsrön? Vad kan vi lära från USA? Vad händer i laboratorierna när kommersiella intressen kommer in? Hur vägs kraven på hemlighet mot offentlighet? Är lärarundantaget en stimulans eller ett hinder? Hotas forskningens frihet av nyttoperspektivet? Är Sveriges nuvarande regler och praxis ändamålsenliga? Kan vi lita på forskningen – och forskaren? Detta är frågor som diskussionen kommer att kretsa kring.

Inbjudna att delta är utvalda personer från universitet, näringsliv, media, kultursektorn och organisationer.

Arrangörer: Vetenskap & Allmänhet och Vetenskapsrådet

Deltagare: Kerstin Eliasson, vetenskapsattaché vid svenska ambassaden i Washington samt utvalda personer från universitet, näringsliv, media, kultursektorn och organisationer.

Läs sammanfattningen av Science & Society-seminarierna (pdf)

Läs om Kerstin Eliassons samtal kring USA som världens mest framgångsrika forskningsnation (pdf)


Kommentering är avstängd.