Science Café: Varför ska vi lita på vetenskapen?

Laddar Karta...

Datum & tid
04 jul 2017
12.30–13.15

Plats
Joda Bar

Lägg till i kalender
iCal


Forskning och fakta utmanas när kunskap ersätts av magkänsla. Vad är det som gör att vi kan lita på den vetenskapliga processen? Är forskningen fri från känslor och gissningar? Vad är bra och vad är dålig forskning?

Bild från förra årets vetenskapskafé i Almedalen Foto: Lena Söderström, VA

Professorerna Kerstin Lidén och Dan Larhammar, ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademien (Foto: su.se & Sveriges Farmaceuter Fotograf: Mikael Wallestedt)

I ett vetenskapscafé är det deltagarnas frågor som styr samtalet.

Kom och fika med två forskare och ledamöter av Kungl. Vetenskapsakademien.

Medverkande:
Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet, forskar bland annat om evolution, hjärnan och hormoner. Han har också ett mångårigt engagemang i föreningen Vetenskap och Folkbildning och i debatten om vetenskap och pseudovetenskap.

Kerstin Lidén, professor i laborativ arkeologi vid Stockholms universitet, har bland annat forskat kring mat i förhistorien.

Samtalsledare:
Anders Sahlman, verksamhetsutvecklare, Vetenskap & Allmänhet, VA

Twitter: #vetcafe #almedalen @vetenskapoallm @vetenskapsakad

I samarbete med:

Läs om vetenskapscaféet i Almedalskalendariet här.


Tillgänglighet:
Teckenspråkstolkning
Teleslinga finns
Entré och lokal tillgänglig för rullstol
Toalett tillgänglig för rullstol
Miljödiplomerat
Förtäring: Fika

Frågor? Kontakta Lotta Tomasson, kommunikationsstrateg på Vetenskap & Allmänhet, VA

Om du vill ha någon till ditt seminarium i Almedalen som kan beskriva hur samspelet mellan forskare och allmänheten, företag, journalister, politiker, organisationer, skola eller ungdomar ser ut i dag och hur det kan förbättras, kontakta gärna oss på Vetenskap & Allmänhet, VA!


Besök gärna även vårt andra vetenskapscafé i Almedalen:

Öppen vetenskap inom medicin – ett samtal om möjligheter och fallgropar

och våra dialogseminarium:

Vetenskap och fakta i politiken – beslutsfattande i post-sanningens tid

Öppen vetenskap – för dialog, delaktighet och demokrati

Hur kan civilsamhället samverka i forskning och innovation?


Lägg till en kommentar