Vår gemensamma framtid – unga, forskare och politiker möts i klimatsamtal

Karta Otillgänglig

Datum & tid
24 sep 2021
13.00–14.00

Lägg till i kalender
iCal


Hur kommer framtidens och klimatförändringarnas Europa att se ut? Klimatforskningen pekar i en tydlig riktig, men vad gör beslutsfattarna för att säkra vår framtid? Och vad kan du själv göra? Välkommen fredagen den 24 september till detta samtal där unga, forskare och politiker möts för att diskutera ungas frågor om vår gemensamma framtid.

Foto av Callum Shaw via Unsplash.

Med dialogevenemanget vill vi involvera forskare, ungdomar och beslutsfattare för att diskutera forskningens avgörande roll för att skapa en hållbar framtid. Publiken bjuds in att skicka in frågor i förväg för att vara med och forma innehållet i samtalet. Ett särskilt fokus kommer ligga på klimatförändringar och ett klimatneutralt Europa, samt de många åtgärder som vidtas för att uppnå detta genom Europas Gröna Giv. Moderator för samtalet är Unga Forskares förbundsordförande Max Vinger

Del 1, kl. 13.00-13.30: Varför ska vi lyssna på forskningen?

Vad säger klimatforskningen? Kan forskning och teknik göra en skillnad i kampen mot den globala uppvärmingen? Vad kan vi, som individer, göra?

  • Professor Joacim Rocklöv, Umeå universitet. Epidemiolog och modellerare som forskar om klimatförändringarnas inverkan på hälsan.
  • Regeneration 2030. Ungdomsinitierad och -ledd obereoende organisation som verkar för en grön omställning i Norden och Baltikum.

Del 2, kl. 13.30-14:00: Hur agerar politikerna på det forskningen säger oss?

Lyssnar politikerna på forskningen och hur kommer Europas Gröva Giv påverka vår framtid?

  • Jytte Guteland (S), EU-parlamentariker och chef för Europaparlamentets förhandlingsdelegation som har förhandlat fram Europeisk klimatlag.
  • Johan Kuylenstierna, ordförande Klimatpolitiska rådet. Klimatpolitiska rådet utvärderar regeringens politik och de underlag den bygger på, utifrån ett klimatperspektiv.
  • Regeneration 2030. Ungdomsinitierad och -ledd obereoende organisation som verkar för en grön omställning i Norden och Baltikum.

Undervisningsupplägg för gymnasiet och komvux

Delta med din klass i en del av samtalet, eller båda. Efter samtalet kan du fortsätta arbeta med dessa frågor i klassrummet, se Förslag till undervisningsupplägg.  


Tid

Fredagen den 24 september 2021, kl. 13.00-14.00

Plats

Online, titta här: https://forskarfredag.se/live/  

 

Mer information

Innehållet i diskussionerna formas av er som deltar, så skicka in ämn

en, frågor eller tankar som ni vill att panelerna ska diskutera i förväg. Frågorna skickas in i anmälningsformuläret (se nedan) eller på denna sida.

Eventet riktar sig främst mot personer i gymnasieålder och uppåt.  

Samtalet på plats följs av en workshop med Utopian Stories forskarna Alasdair Skelton och Camilla Brudin Borg I workshopen blir eleverna medforskare och framtidsspanare i projektet som knyter ihop coronapandemin med klimatomställningen. Arrangör: Nobelprismuseet. Läs mer och delta i projektet här

 

Anmälan

Anmäl dig eller din klass till samtalet här


Kontaktperson

Julia Brink, projektledare för ForskarFredag [email protected]

Arrangör

Samtalet är ett samarbete mellan ForskarFredag och Lava, Kulturhuset Stadsteatern.


Lägg till en kommentar