Forskning i samverkan – dialog för framtiden

Laddar Karta...

Datum & tid
30 jun 2015
15.00–16.30

Plats
Joda Bar

Lägg till i kalender
iCal


VA i Almedalen 2015

Regeringens nästa forskningspolitiska proposition ska ha ett tioårigt perspektiv. Hur vill regeringen att forskningen och samhället i stort ska samverka? Hur kommer forskningen att utvecklas under nästa decennium? Vilka är de stora linjerna att ta höjd för? Och hur deltar medborgarna i dialogen?

Regeringen har lyft behovet av incitament för att stimulera utbytet och dialogen mellan forskningen och det omgivande samhället. Välkommen att delta i ett dialogseminarium om den framtida forskningspolitiken med företrädare för forskning, samhälle och politik. Vetenskap & Allmänhet vill främja dialog och öppenhet mellan allmänheten och forskare och har genom åren genomfört flera studier som rör samverkansuppgiften.

Seminariet följs av mingel.

Medverkande

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, (S)
Agneta Bladh, ordförande, Vetenskap & Allmänhet
Anders Ekström, professor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
Betty Malmberg, riksdagsledamot, (M)
Björn O. Nilsson, vd, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Samtalsledare

Anders Sahlman, Vetenskap & Allmänhet
Karin Larsdotter, Vetenskap & Allmänhet


Lägg till en kommentar