BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//wp-events-plugin.com//5.99912//EN TZID:Europe/Stockholm X-WR-TIMEZONE:Europe/Stockholm BEGIN:VEVENT UID:459@v-a.se DTSTART;TZID=Europe/Stockholm:20220704T080000 DTEND;TZID=Europe/Stockholm:20220704T180000 DTSTAMP:20220622T123619Z URL:https://v-a.se/events/va-i-almedalen-2022-forskning-demokrati-och-jubi leumsfirande/ SUMMARY:VA i Almedalen 2022 – Forskning\, demokrati och jubileumsfirande DESCRIPTION:Välkommen till Arena för forskning och demokrati – Vetenska p &\; Allmänhets heldag i Almedalen den 4 juli! Delta i seminarier med våra medlemmar\, diskutera forskningskommunikation samt öppen vetenskap \, och mingla oss när vi firar 20 år! Var med på plats på Joda Bar i V isby\, eller digitalt på Almedalen Play.\n ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://v-a.se/wp-content/uploads/2022/02/nyhets brev_2.jpg CATEGORIES:mingel,möte,samtal,seminarium,VA 20 år LOCATION:Joda Bar & Kök\, Skeppsbron 24\, Visby\, Gotland\, 621 57\, Sveri ge X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Skeppsbron 24\, Visby\, Got land\, 621 57\, Sverige;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=Joda Bar & Kök:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Stockholm X-LIC-LOCATION:Europe/Stockholm BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20220327T030000 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE END:VCALENDAR