VA i Almedalen: Tema Forskning och demokrati

Loading Map....

Datum
2/7
Hela dagen

Plats
Joda Bar


Välkommen att träffa VA i Almedalen! Du hittar oss på Joda Bar i Visby tisdagen den 2 juli 2019.

Temat för 2019 års arrangemang är Forskning och demokrati:

kl 10:00–10:45     VA-medlemmen Karolinska institutet

Mer info kommer.


kl 11:15–12:00       VA-medlemmen Malmö universitet

PK – tänka fritt eller tänka på andra

Tänka fritt eller välja att inte stöta sig med andra? Begreppet PK – politisk korrekt – har fått en alltmer framträdande plats i offentligheten. Det ställs ofta mot värden som ska försvaras, som att få tala fritt. Men vad innebär PK och på vilket sätt är det ett hot mot yttrandefrihet och demokrati?

Medverkande: Christian Fernández, forskare i statsvetenskap, Malmö universitet

Samtalsledare: Lotta Tomasson, kommunikationsstrateg, VA

Kontakt: Charlotte Löndahl Bechmann, Malmö universitet, [email protected]

Till Almedalsveckans program


kl 12:30–13:15      VA-medlemmen IFOUS

Värdegrund och vetenskaplig grund – dilemma eller möjlighet?

Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden. Därtill kommer att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Många lärare och skolledare tycker att dessa båda uppdrag är svåra att realisera, både var för sig och i kombination. Är vi överens om vad skolans demokratiuppdrag innebär? Kan en värderingsstyrd verksamhet vara vetenskapligt förankrad? Vilken vetenskap kan man i så fall luta sig mot?

Medverkande:
Patrik Forshage, utbildningschef i Täby kommun
Karin Hermansson, FoU-ansvarig hos Ifous
Christer Mattsson, forskare och föreståndare vid Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet
Kamran Namdar, lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola

Samtalsledare: Marie-Hélène Ahnborg, VD för Ifous

Kontakt: Emma Kreü, IFOUS, [email protected]

Till Almedalsveckans program


kl 13:45–14:30      VA-medlemmen Sveriges unga akademi

Mer info kommer.


kl 15:00–16:30     Arrangör: Vetenskap & Allmänhet

Demokratisera forskningen – till varje pris?

Öppen vetenskap handlar om att göra forskning mer tillgänglig och transparent för andra forskare och för resten av samhället. Allmänheten vill involveras i forskningen – vill forskarna det? Hur ska det gå till? Hur ser framtiden ut i ett öppet vetenskapssamhälle? Vilka hinder finns på vägen dit?

Medverkande:
Martin Bergman, utredare, VA
Cissi Askwall, generalsekreterare, VA

Fler medverkande tillkommer.

Samtalsledare: Anders Sahlman, projektledare, VA

Kontakt: Cissi Askwall, generalsekreterare, VA

Till Almedalsveckans program


kl 16:30-17:30

Medlemsmingel med Vetenskap & Allmänhet!

Välkommen att fortsätta samtalet i ett mingel efter dialogseminariet. Träffa VA-medlemmar och VA-medarbetare under avslappnande former.

Ingen förhandsanmälan.

Kontaktperson: Anders Sahlman, projektledare, VA.


Lägg till en kommentar