VA-dagen 2014 – Förnuft och Känsla

Karta Otillgänglig

Datum & tid
14 okt 2014
13.00–17.00

Plats
Myntkabinettet

Lägg till i kalender
iCal


Hur kan vi dra nytta av stora datamängder och samtidigt värna integriteten? Hur kan vi föda en växande befolkning och samtidigt skydda naturen?

De stora samhällsutmaningarna kräver forskning och innovation i dialog med alla som berörs. EU kallar det Responsible Research and Innovation, RRI. Men vad innebär det i praktiken − och hur får vi till det i Sverige?

Välkommen att vara med och utveckla RRI vid Vetenskap & Allmänhets årskonferens VA-dagen tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 13:00−17:00 på Tekniska museet, Museivägen 7, Stockholm.

201408-VA-dagen2014-sidhuvud-G-crop-230pxHör Jeroen van den Hoven, ordförande i EU:s expertgrupp för RRI och professor vid TU Delft, Nederländerna, introducera och ge exempel på RRI. Möt också Agneta Bladh, ordförande VA, Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås, Enrico Deiaco, avdelningschef Innovation och globala mötesplatser Tillväxtanalys, Ann Follin, chef Tekniska museet, Linda Krondahl, VD HiNation, Göran Marklund, ställföreträdande generaldirektör VINNOVA, Rebecka Prentell, ordförande Sverok och författare av Det nya civilsamhället, Tomas Ribba, projektledare för medborgarkonsultationen VOICES, och Marie Söderqvist, VD Livsmedelsföretagen.

Anmäl dig via www.v-a.se/anmalan senast den 7 oktober.
Kontakta Karin Larsdotter för mer information, VA [email protected]

VA-dagen är kostnadsfri. Vi börjar kl. 12:00 med en lunchsmörgås i utställningen 100 innovationer och avslutar med mingel kl. 17:00.

VA är svensk partner i det största EU-stödda pilotprojektet inom RRI, RRI Tools. I projektet utvecklar 26 partners tillsammans verktyg för att utbilda, sprida kunskap om och genomföra RRI i Horisont 2020. Ett viktigt led är att samla goda exempel på RRI i Sverige. På VA-dagen hoppas vi på din hjälp i det arbetet!


Lägg till en kommentar

1 kommentar

  1. Ansvarsfull forskning och innovation – svenska exempel sökes | Vetenskap & Allmänhet |

    […] två workshops för att arbeta fram det svenska bidraget till RRI Tools. VAs årskonferens VA-dagen 2014 har också temat ansvarsfull forskning och […]

    Svara