Stress and the City – Science & Society-seminarium

Laddar Karta...

Datum & tid
25 apr 2012
13.00–16.00

Plats
Elite Park Avenue Hotel

Lägg till i kalender
iCal


2012 års Science & Society-seminarium handlar om samspelet mellan människa och miljö, och hur nya rön inom framför allt hjärnforskningen kan påverka utformning och planering av framtidens städer. Vi lever i en föränderlig värld, mer än någonsin tidigare. Allt fler bor allt trängre, i större och större städer. Mer än hälften av jordens befolkning lever redan i stadsmiljöer, och andelen växer snabbt.

Hur påverkas människan av det höga tempot och av dessa miljöer? Forskarna vet att bland annat depressioner, ångest och social stress är vanligare i städer. Hur kan vi skapa urbana miljöer som i stället främjar välbefinnande, hälsa och hållbarhet, kreativitet och nyfikenhet?

Välkommen att diskutera dessa frågor vid ett interaktivt seminarium onsdagen den 25 april 2012 i Göteborg. Seminariet varvar rundabordsdiskussioner med inspel från inbjudna medverkande och gemensamt samtal. Det knyter också an till Vetenskapsfestivalens tema ”Allt sitter i hjärnan”.

Medverkande:

Peter Kirsch professor vid Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim

Heidi Avellan politisk redaktör och chef för Sydsvenskans ledarredaktion

Ida Gudmundsson konstnär och magisterstudent, Göteborgs universitet

Agneta Hammer stadsbyggnadsdirektör, Göteborg

Anna Johansson biträdande kommunalråd (S), Göteborg

Anders Rasmusson chef Movium, Centrum för stadens utemiljö, SLU Alnarp

Lars Reuterswärd professor Mistra Urban Futures

Jesper Strömbäck sekreterare Framtidskommissionen, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Mittuniversitetet

Samtalsledare: Christina Ehneström och Roland Rask

Seminariet är kostnadsfritt men föranmälan krävs och görs här senast den 18 april. Observera att antalet platser är begränsat!

Arrangörer: Forskningsråden FAS, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA samt Vetenskapsfestivalen och VA.


Kommentering är avstängd.