Science café: Nyhetsvärderaren – Vilka nyheter rör sig i svenska ungdomars nyhetsflöden?

Laddar Karta...

Datum
20170929
09:00–09:45

Plats
Forskartorget, Bok & Bibliotek


Vilka nyheter rör sig i svenska ungdomars nyhetsflöden och hur trovärdiga bedömer ungdomarna själva att dessa är?

ForskarFredags massexperiment Nyhetsvärderaren handlar om källkritik i digitala medierI projektet kommer högstadie- och gymnasieklasser att hjälpa till att besvara frågorna och utveckla ett digitalt verktyg för undervisning om källkritik i högstadie- och gymnasieklasser.
I ett science café samtalar forskare och publik om aktuella ämnen. Välkommen att fika och ställa frågor till forskaren Thomas Nygren!
Se även info på Forskartorget.se här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lägg till en kommentar