Science Café: Möjligheter och risker med ny klimatteknik

Karta Otillgänglig

Datum & tid
01 jun 2022
19.30–20.30

Plats
Tekniska museet

Lägg till i kalender
iCal


Vad är ”negativa utsläpp”, hur går det till att ta bort koldioxid från luften och bör man använda teknik som reflekterar solens strålar från jorden? Ny klimatteknik för med sig nya etiska utmaningar och konsekvenser för samhället. Välkommen till ett samtal där du lär dig mer, träffar forskare och själv är med och formar samtalet.

Välkommen på Science café den 1 juni! Lena Söderström och Linda Sandberg kommer att moderera. Foto: Anna Gerdén, Tekniska museet

För att möta klimatmålen behöver vi minska våra koldioxidutsläpp. Samtidigt diskuteras nya tekniska lösningar som ska hjälpa oss att nå målen – teknik som ännu inte är fullt utvecklad, med både för- och nackdelar.

Det handlar om en grupp teknologier som kallas climate engineering eller geoengineering och är utvecklade för att möta utmaningarna med klimatförändringarna på lokal och global nivå. Det omfattar tekniker som ska minska mängden växthusgaser i atmosfären (carbon capture, usage and storage, CCUS), eller förhindra solens strålar från att nå atmosfären och värma upp jorden ytterligare (solar radiation management, SRM). Hur fungerar de här teknikerna, kommer de lösa klimatutmaningarna – och vad bör vi egentligen forska på? Vilka etiska och sociala hänsyn måste tas om teknikerna vidareutvecklas och används?

De inbjudna forskarna kommer att hålla en inledande presentation, sedan sker ett samtal mellan alla i rummet där publikens frågor, tankar och idéer styr samtalet. 

Science caféet är en programpunkt i kvällsevenemanget Climate Bar på Tekniska museet som pågår kl. 18.00-22.00. 

Medverkande

Moderatorer

  • Lena Söderström, projektledare Vetenskap & Allmänhet
  • Linda Sandberg, programansvarig Tekniska museet

Tid och plats

Tid:  Onsdag den 1 juni, kl. 19.30- 20.30 (Climate Bar 18.00-22.00)
Plats: Tekniska museet, Museivägen 7, Norra Djurgården.
Buss 69 till Museiparken.

Biljetter

Aktiviteten ingår i entrébiljetten till Tekniska museet (150 kronor) som köps online.

Science caféet är en del av TechEthos, ett EU-projekt som belyser etiska och sociala frågor inom teknisk innovation och, i synnerhet, framväxande tekniker. Med framväxande teknik menas teknik som utvecklas nu, men som kommer att vara tillgänglig först om fem till tio år, och förväntas påverka samhället i hög utsträckning. Under 2022 kommer allmänheten i sex länder i Europa bjudas in till science cafén och workshops för att diskutera etiska och sociala aspekter kring utvalda teknikområden. 


Lägg till en kommentar