Science Café: Framtidens klimattekniker

Karta Otillgänglig

Datum & tid
01 jun 2022
19.30–20.30

Plats
Tekniska museet

Lägg till i kalender
iCal


Vad är ”negativa utsläpp”, hur går det till att ta bort koldioxid från luften och bör man använda teknik som reflekterar solens strålar från jorden? Välkommen till ett samtal där du lär dig mer om framtidens klimatteknik och där du är med och formar samtalet.

Välkommen på Science café den 1 juni! Lena Söderström, Vetenskap & Allmänhet och Linda Sandberg, Tekniska museet, modererar. Foto: Anna Gerdén, Tekniska museet

 

Om vi ska kunna nå Parisavtalets klimatmål behöver vi minska våra utsläpp av koldioxid. Men det pågår också forskning kring nya tekniska lösningar som kan hjälpa oss att möta klimatförändringarna, tekniker som ännu inte är fullt utvecklande. Det handlar om en grupp teknologier som kallas climate engineering eller geoengineering.

En av dessa tekniker är BECCS (bioenergy carbon capture and storage) som ska minska mängden koldioxid i atmosfären  genom att samla in koldioxid, omvandla den till vätska och lagra den i berggrunden. I Stockholm finns en testanläggning i Värtahamnen i Stockholm, som till 2025 ska skalas upp till att bli Europas första storskaliga anläggning för BECCS. 

En annan typ av teknik som ibland diskuteras handlar om att förhindra solens strålar från att nå atmosfären och värma upp jorden ytterligare (solar radiation management, SRM). 

Hur fungerar de här teknikerna, vilka för- och nackdelar finns, och är det rimligt att räkna med att de kommer lösa klimatutmaningarna? Vilka etiska och sociala hänsyn måste tas om teknikerna vidareutvecklas och används?

Våra inbjudna gäster inleder med korta presentationer, sedan sker ett samtal mellan alla i rummet där publikens frågor, tankar och idéer styr samtalet. 

Science caféet är en programpunkt i kvällsevenemanget Climate Bar på Tekniska museet som pågår kl. 18.00-22.00. 

Medverkande

Moderatorer

  • Lena Söderström, projektledare Vetenskap & Allmänhet
  • Linda Sandberg, programansvarig Tekniska museet

Tid och plats

Tid:  Onsdag den 1 juni, kl. 19.30- 20.30 (Climate Bar 18.00-22.00)
Plats: Tekniska museet, Museivägen 7, Norra Djurgården.
Buss 69 till Museiparken.

Biljetter

Aktiviteten ingår i entrébiljetten till Tekniska museet (150 kronor) som köps online.

Science caféet är en del av TechEthos, ett EU-projekt som belyser etiska och sociala frågor inom teknisk innovation och, i synnerhet, framväxande tekniker. Med framväxande teknik menas teknik som utvecklas nu, men som kommer att vara tillgänglig först om fem till tio år, och förväntas påverka samhället i hög utsträckning. Under 2022 kommer allmänheten i sex länder i Europa bjudas in till science cafén och workshops för att diskutera etiska och sociala aspekter kring utvalda teknikområden. Science caféet kommer att följas upp med en workshop under hösten. Vill du veta mer? Hör av dig till [email protected] 


Lägg till en kommentar