Politics and Science: How can we Bridge the Gap?

Laddar Karta...

Datum & tid
20 jul 2008
08.30–12.00

Plats
Barcelona Conference Center

Lägg till i kalender
iCal


I allt fler politiska frågor behöver vetenskapens aktuella kunskapsläge beaktas. Hur kan politiker få tillgång till den kunskap de behöver inför sitt beslutsfattande? Internet, medierapportering och opinionsundersökningar i all ära, men det är alltför sällan som politiker talar direkt med forskare.

Vad beror det på och hur kan kontakterna mellan politik och vetenskap stärkas? Dessa frågor diskuteras under en session arrangerad av VA vid EuroScience Open Forum, ESOF, i Barcelona.

Medverkande: Enric Banda professor i geofysik, director Catalan Research and Innovation Foundation och ordförande för ESOF 2008, David Cope chef för brittiska Parliamentary Office of Science and Technology, David Dickson director SciDev.Net och tidigare nyhetsredaktör Nature, Malcolm Harbour europaparlamentariker, Ashok Kumar brittisk parlamentsledamot, Paul Rübig europaparlamentariker, Gerhard Schöny student som vunnit EU Contest for Young Scientists och Björn von Sydow svensk riksdagsledamot och tidigare talman.

Vid seminariet presenterar Karin Hermansson, utvecklingschef VA, en studie av politikers syn på vetenskap och relationer till forskare. Diskussionen sker sedan omväxlande i mindre grupper och i plenum. Frukost kommer också att serveras.

Samtalsledare: Camilla Modéer, generalsekreterare VA och Carl Johan Sundberg, docent och initiativtagare till ESOF.

ESOF är ett öppet forum för kommunikation och debatt kring aktuell forskning. Mer än 2 000 personer från 60 länder väntas delta; forskare, politiker, studenter, entreprenörer, företrädare för ideella organisationer och kommunikatörer. ESOF äger rum den 18–22 juli 2008 i Barcelona.

ESOFs webbplats


Kommentering är avstängd.