Öppen vetenskap – för dialog, delaktighet och demokrati

Laddar Karta...

Datum & tid
05 jul 2017
13.00–14.30

Plats
DIKs trädgård

Lägg till i kalender
iCal


Näringsliv, forskning, skola, allmänhet och beslutsfattare har alla mycket att vinna på öppen vetenskap. Men vad innebär det i praktiken? Vilka möjligheter ger det? Hur gör man i andra länder? Hur når vi målet? Hur ska öppen vetenskap bli verklighet?

Alla forskningsrön och alla data bör göras enkelt tillgängliga. Det blir följden av EU-ländernas beslut i fjol om att gå mot ett öppet vetenskapssystem. Men hur ska detta genomföras i praktiken i Sverige? Vilka politiska beslut behöver tas för att komma vidare? Är det forskarsamhället som bör sätta standarder och utveckla de system som fungerar bäst? Vad kan vi lära av andra EU-länder?

Öppen vetenskap öppnar stora möjligheter för allmänheten, för företag och näringsliv, för innovation, för skolan, för politiker och beslutsfattande. Men många olika förväntningar riskerar att krocka. Därför är det viktigt med tydliga ställningstaganden så att alla vet som vad som gäller.

Välkommen att lära mer om fördelar och lösningar under ett dialogseminarium om nästa steg för öppen vetenskap i Sverige.

Medverkande:
Wilma van Wezenbeek, Director TU Delft Library, Netherlands
Jens Hjerling-Leffler, forskare inom molekylär neurovetenskap, Karolinska Institutet och ledamot i Sveriges unga akademi
Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening
Patrik Nilsson, chef analys & opinion på Företagarna
Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet
Per Sundström, forskningschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet
Betty Malmberg, riksdagsledamot (M)
Thomas Strand, riksdagsledamot (S)

Samtalsledare:
Katarina Wiberg, FoU-ansvarig Svensk biblioteksförening.
Anders Sahlman, verksamhetsutvecklare, Vetenskap & Allmänhet

Twitter: #openscience #almedalen #OSVASvbib @vetenskapoallm @Svbib

I samarbete med:

Läs om seminariet i Almedalskalendariet här. 


Tillgänglighet:
Entré och lokal tillgänglig för rullstol
Toalett tillgänglig för rullstol

Frågor? Kontakta Lotta Tomasson, ansvarig för dialogaktiviteter på Vetenskap & Allmänhet, VA

Om du vill ha någon till ditt seminarium i Almedalen som kan beskriva hur samspelet mellan forskare och allmänheten, företag, journalister, politiker, organisationer, skola eller ungdomar ser ut i dag och hur det kan förbättras, kontakta gärna oss på Vetenskap & Allmänhet, VA!


Besök gärna även våra vetenskapscaféer i Almedalen:

Varför ska vi lita på vetenskapen? och Öppen vetenskap inom medicin – ett samtal om möjligheter och fallgropar

och våra andra dialogseminarier:

Vetenskap och fakta i politiken – beslutsfattande i post-sanningens tid

Hur kan civilsamhället samverka i forskning och innovation?


Lägg till en kommentar