Medborgarforskningens möjligheter och utmaningar – Framtidsveckan 2021

Karta Otillgänglig

Datum & tid
22 okt 2021
11.00–12.00

Lägg till i kalender
iCal


Vilka möjligheter skapar medborgarforskningens metoder och tillvägagångssätt? Kan allmänheten och forskarna arbeta tillsammans och vilka utmaningar finns? Dessa frågor kommer att diskuteras under Framtidsveckan 2021 på Lunds universitet. Titta direkt i spelaren här nedanför!

 

På senare år har det blivit allt vanligare att allmänheten involveras i forskningsprojekt. Att forskare och ”vanliga” människor utför forskning tillsammans kallas medborgarforskning. Detta sätt att bedriva forskning är ingen ny företeelse men har ökat explosionsartat med utvecklingen av digitala verktyg, vilket gör det enkelt att bidra med datainsamling och analys. Kanske kan man till och med tala om ett genombrott för denna typ av forskning?

Samarbetet leder inte bara till vetenskapliga framsteg utan ger deltagarna en chans att engagera sig i frågor som intresserar och skapa en dialog och interaktion mellan forskning och allmänhet.

I en tid av ökad efterfrågan på utbyte och samverkan mellan forskningen och det omgivande samhället har medborgarforskning även blivit en forskningspolitisk viktig modell, både på europeiskt och nationell nivå. Bland annat kommer en ny svensk portal för medborgarforskning att lanseras under hösten 2021 – medborgarforskning.se – där allmänheten kan hitta nya spännande projekt att involveras i, och forskare kan finna deltagare till sina projekt.

Ett exempel på medborgarforskning är det pågående Bostadsförsöket 2021. I detta är det pensionärer, skolelever och lärare som hjälper forskare vid Lunds universitet att undersöka hur tillgängliga Sveriges bostäder egentligen är.

Medverkande

•    Susanne Iwarsson, professor (CASE)
•    Oskar Jonsson, biträdande forskare (CASE)
•    Lilian Müller, tekn. lic., tillgänglighetsrådgivare Lunds kommun
•    Martin Bergman, fil. dr., utredare Vetenskap & Allmänhet
•    Fredrik Brounéus, utredare Vetenskap & Allmänhet

Ingen föranmälan krävs!

Evenemanget sänds live online via Medicinska fakultetens Youtube kanal och kan ses i efterhand.
Läs mer och se sändningen här.

Läs mer om den här programpunkten på Lunds universitets webbsida.

Inför evenemanget

Läs gärna mer om, medverka i och ta del av resultat från ForskarFredags massexperiment 2021 – Bostadsförsöket inför evenemanget. Besök Bostadsförsökets webbsida.

Framtidsveckan

Evenemanget är en del av Framtidsveckan 18-24 oktober 2021 vid Lunds universitet. Se veckans program här – lu.se/framtidsveckan.


Lägg till en kommentar