Konferens: Medborgarforskning i Sverige – Praktik och potential

Map Unavailable

Datum & tid
08 dec 2021
13.00–17.00

Plats
Naturhistoriska riksmuseet

Lägg till i kalender
iCal


Medborgarforskning (citizen science) handlar om att forskare och frivilliga ”medborgare” tillsammans tar fram ny kunskap. Oftast är det forskare som tar hjälp av allmänheten, men det kan också vara initiativ från medborgare som använder vetenskapliga metoder för att göra sina röster hörda.

Vad händer i Sverige på medborgarforskningsfronten? Och vad kan göras för att stärka utvecklingen? Välkommen att vara med och diskutera dessa frågor och fler på konferensen Medborgarforskning i Sverige – praktik och potential onsdagen den 8 december 2021 kl. 13:00–17:00Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Konferensen bjuder på presentationer av Dick Kasperowski, René van der Wal och Silke Voigt-Heucke, workshops om aktivism och inklusion inom medborgarforskning, panelsamtal och nätverkande. Det är primärt en fysisk konferens, men keynotes kommer gå att följa online (se program för tider).

Vi följer givetvis utvecklingen noga och kommer anpassa upplägget efter rådande restriktioner och riktlinjer. I nuläget hoppas vi att konferensen ska kunna genomföras på plats på ett säkert och ansvarsfullt sätt, både för deltagare och medverkande.

I samband med konferensen lanseras Medborgarforskning.se, ett kunskapsnav och en knutpunkt för alla som är intresserade av medborgarforskning i Sverige. Portalen är utvecklad i projektet ARCS (Arenas for cooperation through citizen science) av Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Vetenskap & Allmänhet. Medborgarforskning.se är nära knuten till den europeiska motsvarigheten EU-Citizen.Science. På portalen kan du hitta och lägga till projekt, verktyg och resurser för medborgarforskning.

*** Anmäl dig här! ***

Medverkande:

Karin Grönvall, riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket.
Dick Kasperowski, professor i vetenskapsteori, Göteborgs universitet.
Lisa Månsson, överintendent, Naturhistoriska riksmuseet.
Johan Nilsson, miljöanalytiker, SLU Artdatabanken.
Monica Persson, forskningsansvarig, Reumatikerförbundet.
​Ingrid Pettersson, generaldirektör, forskningsrådet Formas.
René van der Wal, professor i medborgarforskning, Sveriges lantbruksuniversitet.
Silke Voigt-Heucke, chef för medborgarforskningsenheten vid Naturhistoriska museet i Berlin.

Program

13:00 Inledning

 • Martin Bergman och Lisa Månsson hälsar välkommen.

13:10 Keynote: Dick Kasperowski, professor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet och projektledare ARCS (Visas även digitalt!)

 • Dick Kasperowskis forskning utgår från samtida perspektiv inom vetenskap- och teknikstudier (STS) och inkluderar bland annat medborgarforskning, öppen vetenskap och samverkan inom natur- och humanvetenskap med aktörer utanför universitet och institutionaliserad forskning. Presentationen kretsar kring medborgarforskningens potential som forskningsmetod och verktyg för ökat deltagande och samverkan. I presentationen uppmärksammas även den nya portalen Medborgarforskning.se, en nationell knutpunkt för alla som är intresserade av medborgarforskning i Sverige.

13:50 Parallella gruppdiskussioner – aktivism och inklusion i medborgarforskning

 • Medborgarforskning är ett kraftfullt sätt att skapa både beslutsunderlag och engagemang. Vilka risker och möjligheter uppstår när medborgarforskning används för aktivism?
 • Den genomsnittlige medborgarforskaren är en välutbildad man. Vad kan göras för att öppna upp medborgarforskningen för fler, och nya, deltagare?

14:50 Kaffepaus

15:10 Återkoppling efter gruppdiskussioner

15:20 Internationella keynotes (Visas även digitalt!)

 • Silke Voigt-Heucke, chef för medborgarforskningsenheten vid Naturhistoriska museet i Berlin och projektkoordinator för EU-Citizen.Science. Presentationen handlar om det växande europeiska och internationella nätverket runt medborgarforskning och den nyligen lanserade europeiska portalen EU-Citizen.Science.
 • René van der Wal, professor i medborgarforskning, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Hur går man tillväga för att bedriva forskning med hjälp av medborgarforskning? Och vilka risker och möjligheter erbjuder medborgarforskning som forskningsmetod? René ger en inblick i medborgarforskningens praktik.

16:20 Paus

16:30 Panelsamtal – hur kan vi utveckla svensk medborgarforskning?

 • Karin Grönvall, riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket.
 • Johan Nilsson, miljöanalytiker, SLU Artdatabanken.
 • Monica Persson, forskningsansvarig, Reumatikerförbundet.
 • Ingrid Pettersson, generaldirektör, forskningsrådet Formas.
 • Dick Kasperowski, professor i vetenskapsteori, Göteborgs universitet.

17:00 Mingel


Lägg till en kommentar